Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XV (ст.221-241) Стаття 228. Оскарження рішення комісії з трудових спорів

Стаття 228. Оскарження рішення комісії з трудових спорів

Кодекс законів про працю - Глава XV (ст.221-241)
133

Стаття 228. Оскарження рішення комісії з трудових спорів

У разі незгоди з рішенням комісії з трудових спорів працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою для відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається і рішення комісії з трудових спорів залишається в силі.

(Стаття 228 із змінами, внесеними згідно s Указами ПВР № 3866-08від 05.06.75. № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 2134-12 від 18.02.92)

1.  Коментована стаття надає працівникові право звернутися до суду, якщо він не згоден з рішенням комісії з трудових спорів. При цьому працівник, оскаржуючи рішення комісії з трудових спорів, звертається до суду з позовною заявою про розгляд його вимог до власника або уповноваженого ним органу.

2.  Для звернення до суду не має значення, з яких підстав чи мотивів працівник не згоден з рішенням комісії з трудових спорів. Підстави і мотиви для звернення до суду можуть бути різноманітними: прийняття комісією з трудових спорів рішення з порушенням чинного законодавства, неповне з'ясування суті спору, неправильне визначення розміру належних працівникові грошових сум тощо.

3. Відповідно до коментованої статті право звернутися до суду за вирішенням трудового спору надано також власнику або уповноваженому ним органу.

Якщо власник або уповноважений ним орган вважає, що рішення комісії з трудових спорів суперечить чинному законодавству, він має зазначити, у чому саме полягають суперечності. При розгляді справи по суті суд вирішує, чи дійсно рішення комісії з трудов

их спорів прийнято без урахування вимог чинного законодавства.

4. Як працівник, так і власник або уповноважений ним орган можуть звернутися за вирішенням трудового спору до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії з трудових спорів чи його копії.

Пропуск зазначеного строку не є підставою для відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути заяву по суті.

Розглядаючи заяву по суті, суд з'ясовує причини пропуску строку звернення і, визнавши їх поважними, захищає порушене право працівника.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук