Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава VI (ст.85-92) Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції

Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції

Кодекс законів про працю - Глава VI (ст.85-92)
291

Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції

За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених об'єктів інтелектуальної власності раніше не виконував роботу, норми і розцінки на яку змінено у зв'язку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження. За іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, попередні розцінки зберігаються протягом трьох місяців.

(Стаття 91 із змінами, внесеними згідно із Законом № 75/95-ВР від 28.02.95)

1.  Коментована стаття визначає пільги в оплаті праці автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка, раціоналізаторської пропозиції, запровадження яких дозволило змінити організаційно-технічний рівень трудового процесу та відповідно норми праці і відрядної розцінки, а також працівників, які допомогали запровадженню таких новинок. Автор і зазначені працівники повинні обов'язково працювати на таких роботах. Пільги передбачені з метою матеріального стимулювання підвищення організаційно-технічного рівня виробництва та вдосконалення нормування на підприємстві. Вони охоплюють всі види норм і розцінок, які змінюються під впливом запровадження названих новинок.

У ст. 91 Кодексу не чітко сказано, про які норми йдеться в назві «технічні норми». Якщо йдеться лише про технічно обгрунтовані норми, то це не розкриває повністю сутності всіх змін, які відбуваються внаслідок запровадження зазначених новинок також на трудових процесах,

де застосовуються, наприклад, досвідно-статистичні норми.

2.  Зазначені пільги тільки в оплаті праці названих працівників слід відрізняти від винагород, які отримують автори об'єктів інтелектуальної власності в результаті їх реалізації на виробництві і одержання відповідного економічного ефекту. Відносини права інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України та спеціальним законодавством.

3.  Автори таких об'єктів інтелектуальної власності, як винахід, корисна модель, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція, продовжують працювати за старими нормами і розцінками протягом шести місяців від початку їх запровадження на підприємстві. Отже, економія на заробітній платі внаслідок зниження трудомісткості виробництва і продукції не створює в цей період економії для підприємства. Цей період визначається для авторів з початку їх роботи, а не запровадження вдосконалень, у разі якщо вони переведені на указану роботу пізніше.

4. У разі допомоги авторові у запровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка, раціоналізаторської пропозиції іншими працівниками вони одержують право працювати за старими розцінками не шість місяців, а лише три. Виходячи із змісту цієї частини статті щодо допомоги авторові у запровадженні новинок, можна зробити висновок про те, що автор повинен брати участь в організації застосування власних розробок, хоча в статті немає відносно цього конкретних вказівок. Разом з тим, згідно зі ст. 126 Кодексу автору повинна надаватися гарантія у вигляді середнього заробітку за участь у запровадженні власних розробок зі звільненням від основної роботи, в тому числі на інших підприємствах, хоча останнє не випливає з коментованої статті.

Слід зауважити, що йдеться про пільги в оплаті праці тих, хто допомагає запровадженню новинок, а не про винагороду за сприяння в їх розробленні та використанні, яка регулюється спеціальним законодавством.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук