Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ ХХ (ст.436-447) Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни

Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни

Особлива частина - Розділ ХХ (ст.436-447)
171

Стаття 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни

1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, — караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. 2. Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій — карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

 

1. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни — це особливо тяжкий злочин, основні ознаки якого були закріплені ще в Ста­тутах Міжнародного воєнного трибуналу в Нюрнбергу 1945 р. та Міжнарод­ного воєнного трибуналу в Токіо 1946 р.

Безпосередній об'єкт цього злочину — мир між державами та народами.

2. Об'єктивну сторону злочину характеризують: за ч. 1 ст. 437 КК — пла­нування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій; за ч. 2 ст. 437 КК — ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій.

3. Агресивну війну і воєнний конфлікт слід розуміти так само, як і у ст. 436 КК (див. коментар до цієї статті). Для кваліфікації цього злочину не має значення, чи була війна офіційно оголошена, чи ні.

4. Планування означає розробку системи чи сукупності дій, окремих дій чи операцій, стратегії і (або) тактики злочинних дій, які планується вчиню­вати в майбутньому: а) при підготовці, розв'язуванні, веденні агресивної війни; б) при підготовці, розв'язуванні воєнного конфлікту, веденні агресив­них воєнних дій. Наприклад, розробка плану «Барбаросса» про напад Німеччини на Радянський Союз.

5. Підготовка може полягати у нарощуванні збройних сил, їх спеціально­му навчанні, пер

едислокації; накопиченні запасів зброї, боєприпасів, горю­чих матеріалів; проведенні розвідувальних заходів, спеціальній ідеологічній підготовці населення та в іншому створенні умов для розв'язування і веден­ня агресивної війни або розв'язування воєнного конфлікту, ведення агресив­них воєнних дій (наприклад, створення при підготовці Німеччини до Дру­гої світової війни спеціальних підрозділів для масового вбивства людей). Підготовка може включати в себе розповсюдження дезінформації з метою утаємничити інші підготовчі дії.

6. Під розв'язуванням слід розуміти дії, безпосередньо спрямовані на ре­алізацію плану про початок агресивної війни чи воєнного конфлікту. Вони полягають у створенні або інсценуванні конфліктної ситуації або конкрет­ного приводу, провокації противника на початок дій з використанням зброї тощо (наприклад, організація переодягання німецьких солдат у форму по­ляків та їх уявного нападу на Німеччину у 1939 р.).

7. Участь у змові означає: а) участь у досягненні попередньої домовле­ності кількох осіб (суб'єктів злочину) щодо спільних дій, спрямованих на досягнення загальної мети — планування, підготовку або розв'язування агре­сивної війни чи воєнного конфлікту, б) приєднання до такої домовленості після її досягнення іншими особами. На практиці така змова переважно призводить до створення організованих груп чи злочинних організацій, а приєднання до змови виявляється у входженні до них та подальшій участі в них.

8. Веденням агресивної війни або агресивних воєнних дій визнаються уп­равлінські дії з реалізації агресивних планів, зокрема, загальне керівництво всіма задіяними у війні чи у воєнному конфлікті силами, керівництво зброй­ними силами або проведенням військових операцій тощо. Ці дії вчинюють­ся після того, як агресивна війна чи воєнний конфлікт уже розв'язані, і мо­жуть включати в себе внесення змін до плану війни чи воєнного конфлікту, створення нових планів ведення розпочатої війни чи воєнних дій.

9. Цей злочин вважається закінченим, коли особа вчинила будь-яке із зазначених у ст. 437 КК діянь.

10. У разі вчинення особою декількох діянь, передбачених різними час­тинами ст. 437 КК, слід враховувати їх співвідношення. В частині 1 ст. 437 КК йдеться про попередню злочинну діяльність (готування та замах) щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 437. Тому, наприклад, якщо особа брала участь у плануванні чи підготовці агресивної війни, а згодом — в її веденні, то злочин слід кваліфікувати тільки за ч. 2 ст. 437 КК. При призна­ченні покарання враховуються і попередні злочинні діяння.

11. Суб'єктивна сторона злочину — прямий умисел. Мотив і мета можуть бути різними.

12. Після досягнення 16-річного віку суб'єктом цього злочину можуть бути службові особи, які здійснюють відповідні функції в системі державної влади чи збройних сил держави, уповноважені вирішувати питання воєнно­го планування і управління, а також інші особи.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук