Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ ХХ (ст.436-447) Стаття 440. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення

Стаття 440. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення

Особлива частина - Розділ ХХ (ст.436-447)
225

Стаття 440. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспорту­вання зброї масового знищення, забороненої міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, — караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

 

1. Безпосередній об'єкт цього злочину — безпека людства.

2. Предмет злочину — зброя масового знищення, заборонена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Такою є бактеріологічна (біологічна), токсинна і хімічна зброя, щодо яких встановлені всеосяжні заборони в обов'язкових для України спеціаль­них конвенціях: «Конвенції про заборону розробки, виробництва і нагрома­дження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення» від 10 квітня 1972 р, (ратифікована Президією Верховної Ради Української РСР 21 лютого 1975 р.); «Конвенції про заборону розробки, ви­робництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення» від 13 січня 1993 р. (ратифікована Верховною Радою України 16 жовтня 1998 р.). Про поняття такої зброї див. коментар до ст. 439 КК.

Предметом цього злочину може бути також ядерна зброя та інша зброя масового знищення, щодо якої передбачена спеціальна заборона в міжнарод­них договорах України. Зокрема, така спеціальна заборона передбачена в «Договорі про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічно­му просторі та під водою» від 5 серпня 1963 р. (ратифікований СРСР 25 ве­ресня 1963 р.), «Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї» від 1 лип­ня 1968 р. (Україна приєдналася до Договору 16 листопада 1994 р.), «Дого­ворі про всеосяжну заборону ядерних випробувань» від 27 вересня 1996 р. (р

атифікований Україною 16 листопада 2000 р.).

3. Об'єктивну сторону злочину характеризують альтернативні дії: роз­роблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, забороненої міжнародними договорами, згода на обо­в'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Під розробленням зброї масового знищення розуміють дії з її створен­ня, які передують її виробництву (розроблення теоретичних основ пристрою і дії зброї та їх дослідно-конструкторська перевірка, подібні роботи зі збільшення вражаючих властивостей зброї тощо).

5. Виробництво — це дія з безпосереднього створення реальних одиниць такої зброї для практичного використання. Способи виробництва можуть бути будь-якими (промисловий, кустарний тощо).

6. Придбанням є отримання такої зброї будь-яким способом (купівля, обмін, викрадення, прийняття як подарунка або винагороди тощо).

7. Зберігання означає контрольоване винним утримання зброї у своєму фактичному володінні. Зберігання може порушувати заборону розміщувати на дні морів і океанів та в його надрах за зовнішньою межею зони морсько­го дна будь-яку ядерну зброю чи які-небудь інші види зброї масового зни­щення. Така заборона передбачена «Договором про заборону розміщення на дні морів та океанів і в його надрах ядерної зброї та інших видів зброї ма­сового знищення» від 7 грудня 1970 р. (ратифікований Президією Верхов­ної Ради Української РСР 17 серпня 1971 р.).

8. Збут — будь-яке відчуження зброї іншій юридичній або фізичній особі або державі.

9. Під транспортуванням розуміють переміщення зброї транспортним за­собом.

10. Цей злочин буде закінченим, коли вчинено будь-яку із зазначених у ст, 440 КК дію хоча б щодо однієї одиниці зброї масового знищення.

11. Суб'єктивна сторона цього злочину — прямий умисел.

12. Суб'єкт злочину — будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук