Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ VIII (ст.236-254) Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Особлива частина - Розділ VIII (ст.236-254)
180

Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних за­пасів або диких водних тварин — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

 

1. Суспільна небезпечність злочину полягає в тому, що в результаті йо­го вчинення може завдаватися значна шкода рибним запасам або диким вод­ним тваринам, які є частиною національного багатства України.

2. Правова база, яка регулює відносини у сфері охорони водних біоре-сурсів, є широкою та складною за своєю структурою. Вона складається з норм загального характеру і спеціальних законодавчих актів та підзакон-них норм. Норми загального характеру містяться в законах України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. (ВВР. — 1991. — № 41. — Ст. 546), «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р., Водному кодексі України від 6 червня 1995 року (ВВР. — 1995, — № 24. - Ст. 189).

Спеціальні норми встановлюються нормативними актами відповідних ор­ганів державної влади, зокрема наказом Державного комітету України по водному господарству «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні і вибухові роботи, видобування піску, гравію, прокладанню кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду» від 29 лютого 1996 р. № 29 та ін.

3. Безпосереднім об'єктом цього злочину є встановлений законом поря­док проведення вибухових робіт, спрямований на охорону рибних запасів або диких водних тварин від знищення при проведенні таких робіт.

4. Предметом злочину є риб

а або дикі водні тварини, що перебувають у стані природної волі. Проте опосередковано до предмета даного складу зло­чину можна віднести і охоронюване законом середовище проживання риби та диких водних тварин.

Дикі водні тварини — об'єкти водного тваринного світу, що знаходяться в стані природної свободи (дельфіни, креветки, кальмари, восьминоги, раки, краби).

5. Об'єктивну сторону злочину утворюють активні дії суб'єкта, які поля­гають у проведенні вибухових робіт у рибогосподарських водоймах з пору­шенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин і за відсут­ності особливих невідкладних умов, що дозволяють проведення вибухів.

Диспозиція даної статті є бланкетною, тому для встановлення змісту об'єктивної сторони злочину потрібно звернутися до спеціальних правил, які регулюють порядок проведення вибухових робіт.

На землях водного фонду, у тому числі на прибережних захисних смугах, земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об'єктів, можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин, прокладанням кабелів, трубопро­водів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи, за умови отримання спеціального на це дозволу.

Дозвіл на такі роботи на землях водного фонду видається органами водно­го господарства за погодженням: з місцевими органами виконавчої влади, державними органами охорони довкілля, геології, земельних ресурсів, відповідними водокористувачами, власниками землі і землекористувача­ми—у всіх випадках. Дозвіл видається строком до одного року.

Вибухові роботи виконуються заявником після здійснення заходів щодо попередження небезпечних екзогенних геологічних процесів (зсувів ґрунту, обвалів берегів тощо).

Проведення вибухових робіт під час льодоходу чи здійснення протипове-невих та протипаводкових заходів дозволяється після погодження з держав­ними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Державний контроль за виконанням правил проведення вибухових робіт та охорони рибних запасів покладено на державні органи охорони навко­лишнього природного середовища, водного господарства, геології та викори­стання надр за участю органів санітарно-епідеміологічної служби та органів, що здійснюють охорону рибних запасів.

Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення правил охорони рибних запасів або диких водних тварин, що виникли внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій.

Проведення вибухових та інших робіт, які є джерелом підвищеного шу­му, в місцях розмноження тварин також є прикладом порушенням правил охорони рибних запасів.

Склад злочину є формальним — для настання кримінальної відповідаль­ності за проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів не потрібно настання шкідливих наслідків, достатньо самого факту вибуху і створення небезпеки заподіяння шкоди запасам риби або диким водним тваринам.

6. Суб'єктивна сторона складу злочину може характеризуватись як в умисній, так і в необережній вині. Необережність може мати місце у випад­ках, коли особа не знала, наприклад, про наявність у водоймі, де проводять­ся вибухові роботи, диких водних тварин або у зв'язку з невеликим досвідом проведення вибухових робіт неправильно розрахувала силу вибуху чи його спрямованість.

7. Суб'єктом даного злочину можуть бути особи, які досягли 16-ти років. Службові особи, за наявності в їх діях ознак злочину у сфері службової діяльності, відповідають за сукупністю злочинів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук