Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Особлива частина - Розділ VII (ст.199-235)
130

Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

1. Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів осо­бою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу — караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 233, 235, або організованою групою, або з використанням службового становища, — караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 3. Викрадення приватизаційних паперів — карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

 

1. Об'єктом злочину є суспільні відносини, що виникають з встановлено­го порядку випуску та обігу приватизаційних паперів.

2. Предметом злочину є приватизаційні папери.

Приватизаційні папери — це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі прива­тизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Рішення про випуск приватизаційних паперів приймається Кабінетом Міністрів України згідно з Державною програмою приватизації. Емісію при­ватизаційних паперів здійснює Національний банк України. Приватизаційні папери вільному обігу не підлягають, а їх продаж або відчуження іншим способом є недійсними. Приватизаційні папери, придбані з порушенням установлених правил їх видачі та обігу, вважаються недійсними.

Приватизаційними паперами, які були реально випущені в ході привати­зації, є приватизаційні майнові сертифікати та житлові чеки.

n: justify;">Приватизаційні майнові сертифікати — це особливий вид державних цінних паперів, який засвідчує право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств.

Житлові чеки — це приватизаційні папери, які одержуються всіма грома­дянами України і використовуються при приватизації житлового фонду. Во­ни можуть також використовуватись для приватизації частки майна держав­них підприємств, земельного фонду.

Видача громадянам України готівкових приватизаційних майнових сер­тифікатів здійснювалась з 2 січня 1995 р. Використання приватизаційних майнових сертифікатів у процесі приватизації завершено 1 травня 1999 р.

Не є предметом цього злочину сертифікати на земельну частку (пай).

Законодавством України передбачено, що комісійна, представницька та комерційна діяльність з приватизаційними паперами інших осіб (зокрема обмін їх на паї чи акції підприємств) може здійснюватися лише на підставі дозволів (ліцензій), які видаються ФДМ.

3. Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні будь-якої з таких дій: 1) незаконному продажу приватизаційних паперів; 2) іншій їх незаконній передачі особою, яка не є їх власником; 3) їх купівлі, розміщенні та інших операціях з приватизаційними паперами без належного дозволу (ч. 1 ст. 234 КК); 4) викраденні приватизаційних паперів (ч. З ст. 234 КК).

Продаж чи інша незаконна передача приватизаційних паперів утворюють склад цього злочину лише у разі, коли вони здійснюються особами, які не є власниками відповідних паперів. При цьому власниками слід вважати не ли­ше осіб, яким було видано відповідні папери, а й тих, до кого ці папери за­конно перейшли у спадок.

Під іншою незаконною передачею приватизаційних паперів слід розуміти їх відчуження будь-яким іншим, крім продажу, способом, наприклад, дару­вання, передача для погашення боргу.

Під розміщенням приватизаційних паперів слід розуміти їх обмін посеред­ником, який діє за дорученням власника (тобто довірчого товариства, іншої юридичної особи, що здійснює операції з приватизаційними паперами, пере­даними їй власником на основі відповідного доручення), на паї чи акції підприємств.

Під іншими операціями з приватизаційними паперами слід розуміти, зок­рема, їх передачу посередником інвестиційному фонду в обмін на інвес­тиційні сертифікати.

Розміщення та інші операції з приватизаційними паперами утворюють склад цього злочину тільки у випадку, якщо посередник, який здійснює ці операції, не має відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

Коментована норма КК є спеціальною щодо ст. 202 КК, яка встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку зайняття господарсь­кою та банківською діяльністю.

Викрадення приватизаційних паперів передбачає заволодіння ними шля­хом крадіжки, грабежу, розбою чи шахрайства. Про ознаки крадіжки, грабе­жу, розбою та шахрайства див. коментар до статей 185, 186, 187, 190 КК.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення одного із вказаних у ст. 234 КК діянь.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

5. Суб'єкт злочину загальний.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення'його: 1) повторно (щодо повторності див. коментар до ст. 32 КК); 2) особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 233, 235 КК України;

3) організованою групою; 4) службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 234 КК).

Про поняття повторності див. ст. 32 КК і коментар до неї, про поняття організованої групи — ст. 28 КК та коментар до неї, про поняття службової особи — примітку до ст. 364 КК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук