Стаття 160. Порушення законодавства про референдум

Особлива частина - Розділ V (ст.157-184)
123

Стаття 160. Порушення законодавства про референдум

1. Перешкоджання насильством, обманом, погрозою, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права брати або не бра­ти участь у референдумі, вести агітацію до дня проведення референдуму — карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені членом комісії з проведення референдуму або іншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, — караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років. 3. Підроблення документів референдуму, приписування, завідомо не­правильний підрахунок голосів, порушення таємниці голосування, вчи­нені членом комісії з проведення референдуму або іншою службовою особою, — караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.

 

1. Стаття 69 Конституції України визначає референдум як одну із форм безпосередньої демократії.

2. Відповідно до ст. 1 розділу І Закону України «Про всеукраїнський і місцевий референдуми» референдум — це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих пи­тань загальнодержавного і місцевого значення. При цьому рішення, прий­няті всеукраїнським референдумом, мають вищу юридичну силу щодо інших законодавчих актів Верховної Ради України.

3. Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він пору­шує конституційне право громадян брати участь у всеукраїнському та місце­вих референдумах, а також встановлений порядок організації

та проведення всеукраїнського та місцевого референдумів.

Предмет злочину — це документи референдуму, тобто списки громадян, що мають право брати участь у референдумі, бюлетені для голосування, підписні листи для збирання підписів громадян під вимогою проведення ре­ферендуму, протоколи за результатами підрахунку голосів тощо.

4. Об'єктивна сторона даного злочину виявляється у двох діяннях:

а) у перешкоджанні вільному здійсненню громадянином права брати або не брати участь у референдумі; б) в підробленні документів референдуму, при­писці, завідомо неправильному підрахунку голосів, порушенні таємниці го­лосування тощо.

Зміст ознак перешкоджання участі в референдумі і порушення таємниці голосування аналогічний таким же ознакам статей 157, 159 КК з тією основ­ною відмінністю, що у випадку, передбаченому у ст. 160 КК, йдеться не про участь у виборах до органів державної влади чи органів місцевого самовря­дування, а про участь у референдумі.

Перешкоджання вести агітацію полягає в прямій забороні вести агітацію за рішенням, що виноситься на референдум, або у штучному створенні умов, які роблять неможливим проведення агітації. Ознакою даного злочину є час його вчинення. Так, перешкоджання вести агітацію має місце, якщо воно вчинене до дня проведення референдуму. Днем проведення референдуму визнається день, у який проводиться голосування з питань, винесених на ре­ферендум.

Про поняття насильства, обману, погроз і підкупу як способів злочину, зазначених у ч. 1 ст. 160 КК, див. у коментарі до ст. 157 КК. Поняття підроб­лення за своїм змістом збігається з поняттям підлогу у коментарі до ст. 158 КК. Про поняття «завідомо неправильний підрахунок голосів» див. коментар до ст. 158 КК, а про поняття порушення таємниці голосування — відповідний коментар до ст. 159 КК.

5. Злочин вважається закінченим з моменту порушення законодавства про референдум у тій чи іншій формі.

6. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

7. Суб'єкт даного злочину: за ч. 1 ст. 160 КК — як загальна особа, так і спеціальний суб'єкт; за частинами 2 і 3 — тільки спеціальний суб'єкт. Ним є член комісії з проведення референдуму або інша службова особа. До членів комісії з проведення референдуму належать члени Центральної комісії з всеукраїнського референдуму, комісії Автономної Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських комісій з референдуму, дільничних комісій з ре­ферендуму. Про поняття службової особи див. коментар до ст. 364 КК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук