Головна Науково-практичні коментарі Кримінальний кодекс Особлива частина Розділ V (ст.157-184) Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Особлива частина - Розділ V (ст.157-184)
249

Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встанов­лених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, — карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

 

1. Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він пося­гає на відносини, які забезпечують нормальний розвиток і виховання не­повнолітніх, а також здоров'я, безпеку життя або здоров'я неповнолітніх, особисту свободу, честь та гідність осіб, що підлягають опіці (піклуванню). Потерпілими від цього злочину можуть бути: а) діти; б) інші крім дітей осо­би, щодо яких встановлені опіка чи піклування. Відповідно до ст. 243 Сімей­ного кодексу України опіка і піклування встановлюються над дітьми, які за­лишилися без батьківського піклування; опіка — над дитиною, що не досяг­ла чотирнадцяти років, а піклування над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

2. Об'єктивна сторона цього злочину полягає в діянні (дії або бездіяль­ності) і виявляється в злісному невиконанні обов'язків по догляду за дити­ною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, тобто: в за­лишенні дітей без нагляду, харчування, одягу, ненаданні грошового утри­мання, ухиленні від догляду і лікування тяжко хворого тощо, що призвело до тяжких наслідків. Обов'язки по догляду за дитиною, по її вихованню і за­хисту покладені на батьків ст. 150 Сімейного кодексу України. Невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за підопічним повинно мати злісний характер, тобто бути тривалим у часі, або систематичним, незважа­ючи на відповідні попередження з боку органів опіки і піклування, або місцевих органів влади.

3. Злочин вважається закінченим з моменту настання тяжких наслідків. Під тяжкими наслідками слід розуміти різні види фізичної або моральної шкоди, заподіяної неповнолітньому або підопічному: розлад здоров'я, психічне захворювання, інвалідність, самогубство потерпілого тощо. При цьому обов'язковою умовою кримінальної відповідальності батьків, опікунів чи піклувальників є наявність причинного зв'язку між вчиненим діянням і тяжкими наслідками, що настали.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, на що вказує злісний характер діяння. Ставлення винної особи до наслідків злочину є необережним.

5. Суб'єкт злочину — спеціальний: батьки неповнолітнього, усиновителі, а також особи, призначені відповідно до закону опікунами або піклувальни­ками.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук