Стаття 134. Незаконне проведення аборту

Особлива частина - Розділ ІІ (ст.115-145)
102

Стаття 134. Незаконне проведення аборту

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, — карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або об­меженням волі на строк до двох років. 2. Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий роз­лад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, — карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

 

1. Суспільна небезпечність незаконного аборту полягає в тому, що при його проведенні створюється загроза для життя та здоров'я потерпілої. Інко­ли ця складна операція спричиняє смерть, безплідність, тяжкі тілесні ушко­дження тощо. Ці наслідки часто настають тоді, коли аборт вчиняють особи, які не мають спеціальної медичної освіти.

2. Проведення аборту дозволене в нашій країні, але за певних умов і осо­бою, яка має вищу медичну освіту (лікар-гінеколог, лікар-акушер тощо), що дає їй право на оперативне втручання для проведення цієї операції. Неза­конним (кримінальним) аборт є у тому випадку, коли проводить його осо­ба, яка не має спеціальної медичної освіти.

3. Аборт — це штучне переривання вагітності шляхом стороннього втру­чання в організм жінки.

4. З об'єктивної сторони незаконний аборт полягає у активних діях осо­би, спрямованих на переривання вагітності. Практиці відомі різні способи вчинення цього злочину: 1) оперативний — коли ця операція проводиться з допомогою спеціальних інструментів; 2) механічний — коли в матку вводять буж, катетер, інші предмети або рідину; 3) токсични

й — введення в організм жінки різних токсичних речовин. Злочин є закінченим з моменту вигнання плоду. Вчинення різних дій, спрямованих на плодовигнання, якщо це не призвело до переривання вагітності, повинне кваліфікуватися як замах на злочин (статті 15 і 134 КК).

5. Якщо переривання вагітності сталося внаслідок завдання жінці ударів, побоїв або інших насильницьких дій, то скоєне має кваліфікуватися як умисне або необережне спричинення тяжкого тілесного ушкодження (статті 121 або 128 КК).

6. З суб'єктивної сторони незаконне проведення аборту вчинюється з прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що за згодою жінки вона про­водить операцію для штучного переривання вагітності, передбачає, що внаслідок вчинення цих дій вагітність буде перервана і бажає настання цьо­го наслідку. Мотиви вчинення аборту можуть бути різними. Вони на кваліфікацію не впливають, але враховуються при призначенні покарання.

7. Суб'єктом злочину може бути особа, яка не має спеціальної медичної освіти і досягла 16-річного віку. Це можуть бути і лікарі, які не мають пра­ва на оперативні втручання (стоматологи, терапевти), особи середнього ме­дичного персоналу (акушерки, фельдшери тощо) та інші особи, які не ма­ють відношення до медичної професії. Вказані особи можуть не притягати­ся до кримінальної відповідальності, якщо вони діяли в стані крайньої не­обхідності, тобто для того, щоб врятувати життя вагітної жінки, змушені бу­ли негайно зробити операцію для переривання вагітності.

8. Вагітна жінка, яка сама викликала штучне переривання вагітності, не підлягає кримінальній відповідальності.

9. У частині 2 статті передбачена відповідальність за незаконне проведен­ня аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої.

10. Тривалий розлад здоров'я може мати місце при тяжкому і середньої тяжкості тілесному ушкодженні. Безплідність є ознакою тяжкого тілесного ушкодження, яка виділена в самостійну кваліфікуючу обставину.

11. При притягненні до відповідальності за ч. 2 цієї статті важливе зна­чення має правильне визначення форми вини щодо тяжких наслідків.

12. Вчиняючи аборт з прямим умислом, винна особа повинна ставитися до тяжких наслідків лише необережно (злочинна самовпевненість або зло­чинна недбалість). У першому випадку особа передбачає можливість настан­ня тяжких наслідків, проте легковажно розраховує на їх відвернення (розраховуючи, наприклад, на свій великий досвід проведення подібних опе­рацій таким способом). У другому випадку особа не передбачає настання цих наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити. Наприклад, при злочинно-недбалому проведенні операції особа пошкодила стінку матки, що викликало кровотечу і смерть потерпілої.

13. Якщо при незаконному проведенні аборту буде доведено прямий або непрямий умисел до смерті, то відповідальність повинна наставати за умис­не вбивство. .

14. Якщо проведення законного аборту призвело до тяжких наслідків, то відповідальність може настати не за цією статтею, а за вбивство чи спричи­нення тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень через необе­режність (статті 119 або 128 КК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук