Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ VII (ст.377-400) Глава 38 (ст.390-400) Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності

Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності

Розділ VII (ст.377-400) - Глава 38 (ст.390-400)
190

Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної ді­яльності

1. У разі припинення інвестиційної діяльності на території України іноземний інвес­тор має право на повернення своїх інвестицій не пізніше шести місяців після припинен­ня цієї діяльності, а також доходів за цими інвестиціями у грошовій або товарній формі, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін.

 

1. Коментована стаття закріплює гарантію репатріації іноземних інвестицій та доходів від них у разі припинення інвестиційної діяльності.

Згідно з частиною 1 статті 21 Закону України «Про інвестиційну діяльність» припинення ін­вестиційної діяльності провадиться за рішенням: а) інвесторів (при цьому інвестори відшкодо­вують збитки учасникам інвестиційної діяльності); б) правомочного державного органу.

Днем припинення інвестиційної діяльності слід вважати день прийняття відповідного рі­шення самим іноземним інвестором або правомочним державним органом. За загальним правилом, повернення інвестицій має бути здійснене не пізніше шести місяців після припи­нення інвестиційної діяльності. Відхилення від зазначеного правила можуть обумовлювати­ся спеціальним законодавчим регулюванням окремих форм інвестиційної діяльності. Так, відповідно до статті 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника товариства з обмеженою відповідальністю виплата вартості частини майна товариства, про­порційної його частці у статутному фонді, провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. Спеціальні строки вилу­чення іноземним інвестором здійснених інвестицій можуть встановлюватися у договорах між суб'єктами інвестиційної діяльності.

Відповідно до абзацу 6 підпункту «а» пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету М

іністрів Укра­їни від «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності не потребує отримання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

2. У випадку якщо іноземна інвестиція, здійснена шляхом придбання цінних паперів укра­їнських емітентів, не була зареєстрована в установленому порядку (див. коментар до ст. 395 цього Кодексу), повернення коштів нерезиденту в разі припинення ним інвестиційної діяль­ності має здійснюватись на підставі пред'явлення документів, які підтверджують внесен­ня нерезидентом інвестиції в Україну, а також документів, що підтверджують припинення нерезидентом цієї інвестиції. Такими документами можуть бути договори, угоди, контракти купівлі-продажу цінних паперів з документальними підтвердженнями їх виконання, копії статутних та установчих документів підприємств - об'єктів іноземних інвестицій, договори, контракти, угоди про переуступку майнових та інших прав, що раніше належали іноземному інвестору в Україні, тощо (див.: лист Національного банку України від 3 грудня 1997 р. № 13-124/2407-8833 [516]).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук