Головна Науково-практичні коментарі Господарський кодекс Розділ V (ст.216-257) Глава 27 (ст.238-250) Стаття 243. Зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання

Стаття 243. Зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання

Розділ V (ст.216-257) - Глава 27 (ст.238-250)
157

Стаття 243. Зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання

1. У разі відмови органів управління або посадових осіб суб'єкта господарювання у проведенні документальної перевірки чи у допуску працівників податкових органів для обстеження приміщень, що використовуються для здійснення господарської діяльності, ненадання податковим та іншим органам чи їх посадовим особам встановленої законом звітності, розрахунків, декларацій чи інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів), операції цього суб'єкта за його рахун­ками в установах банку зупиняються. 2. Порядок і строки зупинення операцій суб'єктів господарювання за їх рахунками визначаються законами.

 

Право зупиняти операції платників податків в установах банків, інших фінансово-кре­дитних установах, за винятком операцій щодо сплати податків, інших платежів, у разі відмо­ви у проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб або органів дер­жавної податкової служби для обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів; неподання органам державної податкової служби та їх посадовим особам бухгалтер­ських звітів, балансів, податкових декларацій (розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів), було надано органам державної податкової служби Законом України від 5 лютого 1998 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» (п. 5 ст. 11), а Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» цей пункт з вказаного Закону виключений. Проте слід мати на увазі, що стаття 9 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» передбачає такий виключний спосіб забез­печення можливості погашення податкового бор

гу як адміністративний арешт активів плат­ників податків. Це означає, що зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарювання може бути реалізоване в рамках цього способу забезпечення погашення податкового боргу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук