Головна Науково-практичні коментарі Закони України ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС «Стаття 4. Призначення електронного цифрового підпису

«Стаття 4. Призначення електронного цифрового підпису

Закони України - ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів.

Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі.

Нотаріальні дії із засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах вчиняються відповідно до порядку, встановленого законом.»

Так законодавець України визначив цільове призначення ЕЦП - для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів.

Проте ряд протиріч та невідповідностей в Законі, про які йдеться в цьому коментарі, веде до великих труднощів та іноді неможливості застосування електронного цифрового підпису та використання електронних документів в роботі державних і місцевих органів, органів юстиції, фізичних осіб та в господарській діяльності. В якості прикладу можна навести «Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» [22], за якою вони зобов’язані завіряти електронні цифрові підписи у своїй діяльності (підпункт 26) п.2 глава 1, п.264 розділ 28), але практичної можливості виконувати такі дії вони не мають. Цією ж Інструкцією нотаріуси можуть застосовувати електронний цифровий підпис для здійснення правочинів (п.18 глава 2), а вимоги до застосування практично повторюють норми Закону «Про електронний цифровий підпис» по статтях 5 та 6, які розглянуті нижче. На цей час нотаріус практично не може вчинити посвідчувальний напис (п.264 розділ 28) з причин, які наведені нижче у коментарі до статей 5 та 7 Закону, не кажучи вже про проставляння «апостилю» (п.257 розділ 27), як печатки відповідного

зразка, і яке потребує застосування засобів накладання та перевірки цифрового підпису, повністю сумісного з міжнародними нормами та технічними стандартами.

Власне, вимоги, які зазначені в Інструкції, не відповідають встановленій останнім абзацом ст.4 нормі Закону «Про електронний цифровий підпис», якою визначено, що порядок нотаріальних дій встановлюється законом, а не підзаконним актом, яким є Інструкція.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук