Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ VI (ст.275-292) Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України

Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України

Сімейний кодек - Розділ VI (ст.275-292)
207

Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю уси­новлення дитини, яка є громадянином України

1. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, не є таємним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно проживає і в яку має переїхати дитина, уси­новлення не є таємним. 2. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, і якщо ця особа в Україні постійно не проживає, не є таємним.

Право на таємницю усиновлення, а також заходи щодо її за­безпечення передбачені сімейним законодавством України на­самперед в інтересах усиновлювача й усиновленої дитини (див. коментарі до статей 226—231).

У ч. 1 статті, що коментується, передбачені винятки з зак­ріплених у сімейному законодавстві загальних правил про пра­во на таємницю усиновлення як усиновлювача, так і усиновле­ної дитини (див. коментарі до статей 226—227), а також про її забезпечення (див. коментарі до статей 228—231).

Проте зазначені правила не поширюються на випадки уси­новлення дитини, яка є громадянином нашої держави, грома­дянином держави, з якою Україна не має договору про надан­ня правової допомоги у цивільних, сімейних і кримінальних справах. У такому разі усиновлення не є таємним лише за од­нієї умови, а саме: якщо у державі, в якій усиновлювач постій­но проживає і до якої має переїхати дитина, усиновлення не є таємним.

У ч. 2 коментованої статті закріплене обмеження права на таємницю зазначеного усиновлення. Відповідно до неї не є та­ємним лише усиновлення дитини, яка є громадянином Украї­ни, особою, яка є громадянином держави, з якою наша держа­ва не має договору про надання правової допомоги, і котра в Україні постійно не проживає.

Отже, якщо усиновлювач, який є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, постійно проживає на території нашої держави, він має право на таємницю усиновлення, як й усиновлена ним дитина.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук