Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ VI (ст.275-292) Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства

Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства

Сімейний кодек - Розділ VI (ст.275-292)
204

Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства

1. Усиновлення іноземцем або особою без громадянства дити­ни, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

Стаття, що коментується, передбачає порядок усиновлення в Україні іноземцями або особами без громадянства дітей, які є іноземними громадянами чи особами без громадянства.

Таке усиновлення здійснюється з додержанням загальних правил усиновлення, передбачених главою 18 СК і пунктами 40—52 Порядку передачі дітей на усиновлення, а також інши­ми нормативно-правовими актами України.

Водночас міжнародними договорами України можуть бути встановлені інші підстави, умови і порядок усиновлення зазна­чених дітей. А його правові наслідки визначаються ст. 232 СК (див. коментар до цієї статті).

Підсудність справ про усиновлення дітей, які є іноземцями або особами без громадянства, громадянами інших держав чи особами без громадянства, визначається місцем проживання цих дітей, якщо іноземці-усиновлювачі не проживають постій­но в Україні. У тих випадках, коли вони проживають на тери­торії нашої держави, підсудність таких справ визначається від­повідно до ст. 265-1 ЦПК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук