Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ IV (ст.207-256) Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини

Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини

Сімейний кодек - Розділ IV (ст.207-256)
176

Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими пра­во на усиновлення дитини

1. За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має грома­дянин України: 1) в сім'ї якого виховується дитина; 2) який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється; 3) який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами; 4) який є родичем дитини. 2. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, переваж­не право на усиновлення дитини має подружжя.

У статті, що коментується, міститься перелік осіб, яким згід­но з законом надається переважне право на усиновлення пев­ної дитини за наявності кількох осіб, які виявили бажання уси­новити її.

Насамперед таке право має громадянин України, незалежно від того, проживає він на території нашої держави чи за її ме­жами, в сім'ї якого виховується дитина. Таким громадянином може бути фактичний вихователь, тобто особа, яка добровільно взяла на себе функції виховання й утримання дитини, не буду­чи зобов'язаною до цього законом.

До осіб, які мають переважне перед іншими особами право на усиновлення дитини, закон відносить одного з подружжя, який бажає усиновити дитину другого з подружжя, яка прожи­ває в його сім'ї.

Як правило, усиновлення рідних братів і сестер різними осо­бами небажане, за винятком випадків, коли це відповідає інте­ресам дітей, зокрема якщо вони не знають про своє споріднен­ня, не проживали і не виховувались спільно, не можуть жити і виховуватися спільно за станом здоров'я.

Водночас особам, які виявили бажання усиновити двох або більше дітей, які є братами чи сестрами, закон надає переваж­не право на усиновлення тому, що внаслідок цього діти зали­шаються проживати в одній сім'ї й між ними зберігаються ро­динні зв'язки.

yle="text-align: justify;">Переважне перед іншими особами право на усиновлення ди­тини має також особа, яка є її родичем. При цьому ступінь спо­ріднення значення не має. Отже, такими родичами можуть бу­ти як родичі прямої лінії споріднення, так й інші родичі (див. коментар до ст. 26).

У ч. 2 коментованої статті зазначено, що переважне право на усиновлення дитини має подружжя. Це пояснюється тим, що усиновлення є однією з форм сімейного виховання, а нормаль­ні умови для цього можуть бути забезпечені насамперед у пов­ній сім'ї. А це відповідає інтересам як дитини, так і усиновлю­вачів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук