Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ ІІІ (ст.121-206) Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду

Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
120

Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду

1. Особа, яка вважає себе матір'ю дитини, може подати до су­ду заяву про визнання свого материнства, якщо запис про матір дитини вчинено відповідно до частини другої статті 135 цього Ко­дексу.

На відміну від КпШС СК передбачає можливість встановлення не тільки батьківства, а й материнства. Коментована стаття встановлює, що материнство встановлюється за позовом особи, яка вважає себе матір'ю дитини. Уявляється, що позов про встановлення материнства можуть пред'являти не тільки особи, які вважають себе матір'ю дитини, а й опікуни, піклу­вальники дитини, а також особи, які утримують та виховують її, дитина, яка досягла повноліття. Для пред'явлення позову про встановлення материнства необхідно, щоб запис про мате­ринство не був вчинений за заявою самої матері. При задово­ленні позову жінки, яка вважає себе матір'ю дитини, сімейні правовідносини виникатимуть між нею та дитиною, матір'ю якої вона визнана. Тому відповідачем за даним позовом буде дитина.

Якщо дитина не досягла повноліття, від її імені участь у справі як її законний представник має брати особа, записана матір'ю дитини. Позов про встановлення материнства може бу­ти пред'явлений, якщо батьки дитини невідомі і запис про них у Книзі реєстрації народжень проведено за рішенням органу опіки та піклування.

Материнство встановлюється судом, якщо походження ди­тини від певної особи підтверджене вірогідними доказами. Та­ким чином, підстава для задоволення позову про встановлення материнства є тією ж самою, що й підстава для задоволення по­зову про встановлення батьківства. Тому при розгляді позову про встановлення материнства суд зобов'язаний досліджувати ті самі докази, що підлягають дослідженню при пред'явленні по­зову про встановлення батьківства (див. коментар до ст. 128).

 

r/simein/429-rozdil3/6014--130------.html">< Попередня
  Наступна >
 
Авторизація
Пошук