Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ ІІІ (ст.121-206) Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
180

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народ­жень провадиться за прізвищем матері, а ім'я та по батькові бать­ка дитини записуються за її вказівкою. У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце ЇЇ проживання запис про матір та батька дитини провадить­ся відповідно до цієї статті, за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина. 2. Якщо батьки дитини невідомі, запис про них у Книзі реєстрації народжень провадиться за рішенням органу опіки та піклування.

Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі і немає спільної за­яви її батьків, батька або рішення суду про встановлення батьківства, запис про батька дитини провадиться за прізвищем матері, а його ім'я та по батькові — за її вказівкою. Це ж поло­ження передбачене ч. 2 ст. 55 КпШС.

Відповідно до другого абзацу статті, що коментується, і ч. 2 ст. 55 КпШС у разі смерті матері, яка не перебувала у за­реєстрованому шлюбі, а також за неможливості встановити місце її проживання запис про матір та батька дитини прова­диться за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого пред­ставника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дити­на. Аналогічне положення передбачене ст. 163 КпШС.

Частина 2 ст. 55 КпШС також встановлює, що наведені по­ложення застосовуються й у тому разі, якщо мати дитини виз­нана недієздатною або позбавлена батьківських прав.

Згідно з ч. 2 коментованої статті якщо батьки дитини невідомі, запис про них у Книзі реєстрації народжень прова­диться за рішенням органу опіки та піклування.

 

/komentar/simein/429-rozdil3/6010--134----.html">< Попередня
  Наступна >
 
Авторизація
Пошук