Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ ІІІ (ст.121-206) Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
45

Глава 13

Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей

Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. 2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

Факт народження дитини є підставою для виникнення комплексу майнових та особистих немайнових прав і обов'яз­ків батьків та дітей. Більшість цих прав та обов'язків пов'язу­ють батьків і дитину такий зв'язок має двосторонній харак­тер. Правовідносини виникають між дитиною і кожним з батьків, причому права батьків і права дітей не завжди коре­спондують одне одному Поняття прав дітей ширше за обся­гом поняття батьківських прав. Частина прав дітей, передба­чених СК (наприклад, право на ім'я), є абсолютними Дітям як носіям цих прав протистоять не тільки батьки, а й будь-які громадяни та посадові особи, які вирішують питання, що зачіпають інтереси дітей. Те саме стосується права дітей на за­хист воно може бути використане й для захисту дитини від зловживань з боку батьків інші права мають відносний харак­тер та існують у межах батьківських правовідносин це, на­приклад, право на виховання, на одержання утримання від батьків

Коментована стаття закріплює одну з характерних ознак батьківських прав — їх належність однаковою мірою обом бать­кам Обсяг цих прав не залежить від того, народились діти у за­реєстрованому шлюбі чи ні, визнане батьківство добровільно чи встановлене у судовому порядку Концепція рівності бать­ківських прав послідовно провадиться у післяреволюційному українському законодавстві І нині це положення ґрунтується на одному з основних принципів сімейного права України — принципі рівності чоловіка та жінки, б

атька І матері (статті 24 І 51 Конституції, п 1 розділу І Декларації про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок)

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук