Стаття 149. Зміна по батькові дитини

Сімейний кодек - Розділ ІІІ (ст.121-206)
95

Стаття 149. Зміна по батькові дитини

1. У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою.

Як зазначається у ст. 147 СК (див. коментар до неї), по бать­кові дитини визначається за іменем її батька. З цього положення логічно випливає думка про те, що зміна батьком свого імені, проведена у встановленому законом порядку, є підставою для зміни по батькові дитини. Як правило, зміна до актового запису про народження дитини при зміні імені батька вносить­ся автоматично, якщо дитина не досягла 14-річного віку. Після досягнення зазначеного віку згідно з коментованою статтею потрібна згода дитини.

Стаття, що коментується, є прикладом непослідовності зако­нодавця при вирішенні питань, пов'язаних зі зміною прізвища й по батькові дитини. Так, відповідно до ст. 148 СК згода дитини на зміну її прізвища потрібна після досягнення нею семирічного віку. А згода дитини на зміну її по батькові згідно з коментова­ною статтею потрібна після досягнення нею 14-річного віку.

Як вже зазначалось, і прізвище, і по батькові є складовими суб'єктивного цивільного права людини на ім'я. Тому уяв­ляється недоцільним різний порядок правового регулювання реалізації цього права. Правильнішим було б встановлення од­накового вікового критерію для дачі дитиною згоди на зміну як її прізвища, так і по батькові. Доцільно, щоб таким критерієм був 14-річний вік дитини. Адже саме з цього віку зміна прізви­ща та по батькові дитини може мати для неї істотне значення. Тому вона має самостійно вирішувати ці питання.

Крім того, встановлюючи необхідність згоди 14-річної дити­ни на зміну її по батькові, законодавець (як і у попередній статті) нічого не говорить про форму її виявлення. Уявляється, що доцільно закріпити письмову форму виразу такої згоди (див. коментар до ст. 148)

.

Порядок зміни актового запису про народження дитини у разі зміни її по батькові регулюється Положенням про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану (див. коментар до ст. 148).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук