Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ ІІ (ст.21-120) Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками

Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками

Сімейний кодек - Розділ ІІ (ст.21-120)
212

Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками

1. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зо­бов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя батьків та попередити про відповідальність за приховання пере­шкод до реєстрації шлюбу.

У коментованій статті закріплено обов'язок органу РАЦСу ознайомлювати осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їх правами та обов'язками як майбутніх подружжя І батьків та попереджати про відповідальність за приховання перешкод реєстрації. Це положення спрямоване на забезпечення стабільності шлюбу, уникнення інцидентів між подружжям. Однак навряд чи орган РАЦСу в змозі ознайомити зазначених осіб з усіма їх правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків. У такому разі, як слушно зазначають деякі автори, йому довелось би переказати майбутньому подружжю більшу частину статей КпШС, що практично неможливо'. Уяв­ляється, що орган РАЦСу повинен ознайомлювати осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з умовами вступу в шлюб і перешкодами цьому, встановленими законом, зокрема поінформувати їх про необхідність додержання правил ст. 30 СК (див. коментар до цієї статті), про право цих осіб уклада­ти шлюбний договір (див. коментар до глави 10), їх права та обов'язки щодо взаємного утримання (див. коментар до глави 9), право укладати договір про надання утримання (див. ко­ментар до ст. 78). Встановлений статтею, що коментується, обов'язок органу РАЦСу ознайомлювати осіб, які подали за­яву про реєстрацію шлюбу, з їх правами та обов'язками закріплений також у п. 4.6 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні.

Додержання правила коментованої статті необхідне для за­безпечення стабільності шлюбу і сім'ї, виконання подружжям їх прав та обов'язків, у тому числі батьківських, а також для уник­ненн

я у майбутньому інцидентів у сім'ї.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук