Головна Науково-практичні коментарі Сімейний кодекс Розділ ІІ (ст.21-120) Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення

Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення

Сімейний кодек - Розділ ІІ (ст.21-120)
138

Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припи­нення

1. Розірвання шлюбу, смерть дружини або чоловіка не є пере­шкодою для визнання шлюбу недійсним. 2. Якщо шлюб розірвано за рішенням суду, позов про визнання його недійсним може бути пред'явлено лише після скасування рішення суду про розірвання шлюбу.

Коментована стаття, як і ч. 6 ст. 39 СК, передбачає, що смерть дружини або чоловіка або розірвання шлюбу не є пере­шкодою для визнання його недійсним. Водночас, як випливає із зіставлення змісту ч. 6 ст. 39 СК зі змістом ч. 2 статті, що ко­ментується, для визнання шлюбу, розірваного за постановою органу РАЦСу, недійсним не потрібне її скасування. У такому разі актовий запис анулюється за рішенням органу (суду або ор­гану РАЦСу), що визнає шлюб недійсним. Якщо ж шлюб розірвано за рішенням суду, позов про визнання його недійс­ним може бути пред'явлено лише після скасування зазначено­го рішення. Це пояснюється тим, що рішенню суду, яке набу­ло законної сили, притаманні певні ознаки, зокрема винятковість, незаперечність, обов'язковість. Винятковість зазначе­ного рішення означає неможливість розгляду в суді першої інстанції та в апеляційному порядку справи між тими самими сторонами, з приводу того самого предмета та за тими самими підставами (п. З ч. 2 ст. 136 ЦПК), незаперечність — немож­ливість заперечення цього рішення в апеляційному порядку, обов'язковість — його обов'язковість для всіх органів, ор­ганізацій, підприємств (п. 9 ч. З ст. 129 Конституції). Рішення суду, що набуло законної сили, може бути скасоване лише у ка­саційному порядку або за нововиявленими і винятковими об­ставинами (глави 41 і 42 ЦПК).

У передбаченому ч. 2 коментованої статті випадку рішення суду про розірвання шлюбу може бути переглянуте в касаційно­му порядку, якщо справу було розглянуто в апеляційному по­рядку і не було пропущено строк для оскарження рішення у ка­саційному порядку а

бо якщо суд відновив строк для касаційно­го оскарження (статті 320 і 321 ЦПК). Крім того, для перегля­ду рішення суду про розірвання шлюбу необхідно, щоб той з подружжя, хто пред'явив позов про це, знав або повинен був знати, що шлюб, який він бажає розірвати, є недійсним. Якщо ж ця особа у період розгляду позову не знала і не повинна бу­ла знати про недійсність шлюбу, який вона просить розірва­ти, рішення суду про розлучення підлягає перегляду відповідно до правил глави 42 (п. 1 ч. 2 ст. 347-2 ЦПК), якщо не сплив час для подання заяви про перегляд рішення, що на­було законної сили, у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами (ч. 1 ст. 347-3 ЦПК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук