СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Митний кодекс - Про кодекс
63

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АД – акцизна декларація

АЗРЧ – Адміністрація зв’язку та радіочастот

АППБ – акціонерний поштовий пенсійний банк

АС – автоматизована система

ВКДВ – відділ контролю за доставкою вантажів

ВМД – вантажна митна декларація

ВМО – Всесвітня митна організація

ВРУ – Верховна рада України

ВТД- внутрішній транзитний документ

ГАТТ – Генеральна асамблея з тарифів і торгівлі

ГЕВ – господарсько-експлуатаційний відділ

ГЕМУ – Господарсько-експлуатаційне митне управління

ГС – Гармонізована система (опису та кодування товарів)

ГСТ – Галузевий стандарт

ГУ – Головне управління

ГУ МВС – Головне Управління Міністерства внутрішніх справ

ДАІ – Державна автомобільна інспекція

ДМС – Державна митна служба

ДМСУ – Державна митна служба України

ДВП – деревинно-волоконна плита

ДКД – документ контролю доставки

ДМВ – декларація митної вартості

ДПА – Державна податкова адміністрація

ДСЕК – Державна служба експортного контролю

ДСК – для службового користування

ДСО - Державна служба охорони (МВС України)

style="text-align: justify;">ДСП – деревинно-стружкова плита

ДСТ – Державний стандарт

ДСТУ - Державний стандарт України

ЄАД- єдиний адміністративний документ

ЄАІС – Єдина аналітична інформаційна система

ЄАСТ – Євроаєійське Співтовариство

ЄС – Європейський Союз

ЕК – електронна копія

ЕС- енергетична система

ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність

ЗМК – зона митного контролю

ЗУ – Закон України

ІАМУ – Інформаційно-аналітичне митне управління

ІНКОТЕРМС – міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів

КДПВ- Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів

КК – Кримінальний кодекс

КМ – Кабінет міністрів

КМУ – Кабінет Міністрів України

КпАП – Кодекс про адміністративні правопорушення

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс

МВС – Міністерство внутрішніх справ

МД – митний документ

МДП – міжнародні дорожні перевезення

МЕВ – міжнародне експрес-відправлення

МЕтаПЄІУ – Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

МК – Митний кодекс

МКУ – Митний кодекс України

МЛ – митна лабораторія

МЛ РМ - митна лабораторія регіональної митниці

МЛС –митний ліцензійний склад

ММПО- місце міжнародного поштового обміну

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

МПВ- міжнародне поштове відправлення

МШП – малоцінні та швидкозношувальні предмети

НБУ – Національний банк України

НГС – Номенклатура товарів гармонізованої системи

НФП- незалежний фінансовий посередник

ОВО – одиниця виміру та обліку

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ПД- попередня декларація

ПДВ – податок на додану вартість

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина

ПІК – програмно-інформаційний комплекс

ПМП – порушення митних правил

ПП- попереднє повідомлення

ПСГ – підземне сховище газу

РМ – регіональна митниця

РМЛ – регіональна митна лабораторія

РСС – регіональна сортувальна станція

СБУ – Служба безпеки України

СГтаП – сільського господарства та продовольства (управління)

СЕЗ – спеціальна економічна зона

СМАП – Спілка міжнародних автоперевізників

СМГС – угода про міжнародне залізничне сполучення

СНД – Співдружність незалежних держав

СОТ – Світова організація торгівлі

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних республік

ТЕК – Транспортно-експедеційна контора

ТЕО – транспортно-експедиційна організація

ТЗМК – тимчасова зона митного контролю

ТПП – Торгово-промислова палата

ТТН – товаротранспортна накладна

ТУ – технічні умови

УКЕК – Урядова комісія з політики експортного контролю

УК ТЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

ЦА – Центральний аппарат

ЦБД – центральна база даних

ЦМЛ – Центральна митна лабораторія

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс

ЦСС- центральна сортувальна станція

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук