Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 63 (ст.407-416) Стаття 407. Посадові особи митної служби України

Стаття 407. Посадові особи митної служби України

Митний кодекс - Глава 63 (ст.407-416)
186

Розділ ХХ ПРАЦІВНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Глава 63. Посадові особи митної служби України

Стаття 407. Посадові особи митної служби України

Посадовими особами митної служби України є працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, на яких цим Кодексом та іншими законами України покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання.

Загалом працівників митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій можна розрізнити за категоріями:

а) посадові особи митних органів – це особи, на яких цим Митним кодексом України та іншими законами України, зокрема Законом України “Про державну службу”, покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і які обіймають посади, що передбачають присвоєння спеціальних звань;

б) службові особи митних органів, які обіймають посади, що передбачають присвоєння спеціальних звань, та на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”;

в) особи, які обіймають посади, що не передбачають присвоєння спеціальних звань і на яких не поширюються дія Закону України “Про державну службу”.

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця митного органу, спеціалізованих митних установ та організацій, їх структурних підрозділів, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадовими особами митної системи України вважаються Голова Державної митної служби України та його заступники, керівники, їх заступники та працівники структурних підрозділів, а також інші

працівники центрального апарату Держмитслужби, керівники та заступники керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, керівники їх структурних підрозділів та працівники цих підрозділів, інші працівники, які на підставі Митного кодексу, Закону України “Про державну службу”, інших діючих законів та нормативно-правових актів мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення митної справи, інших організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання. На зазначені посади призначаються особи як правило на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук