Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 62 (ст.398-406) Стаття 398. Обов’язковість постанов митних органів про накладення стягнення по справах про порушення митних правил.

Стаття 398. Обов’язковість постанов митних органів про накладення стягнення по справах про порушення митних правил.

Митний кодекс - Глава 62 (ст.398-406)
208

Глава 62. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил.

Стаття 398. Обов’язковість постанов митних органів про накладення стягнення по справах про порушення митних правил.

Постанови митних органів про накладення стягнення по справі про порушення митних правил є обов’язковими до виконання.

Згідно положень ст. 298 КпАП постанови про накладення адміністративних стягнень обов’язкові до виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень – завершальний етап притягнення до адміністративної відповідальності. Від того, як послідовно реалізована постанова про адміністративне стягнення, наскільки справа доведена до завершення, багато в чому залежить рівень ефективності боротьби з адміністративними правопорушеннями, запобігання їх вчиненню, результативність виховання громадян в дусі точного і неухильного дотримання вимог законодавства і правил суспільного співжиття.

Адміністративні стягнення виконують свою соціальну функцію лише тоді, коли вони виконані (приведені до виконання), а порушник перетерпів встановлені ним правообмеження і незручності. Якщо ж постанову про стягнення не виконано або виконано частково, то його результативність не відчувається. Тому ефективність адміністративних стягнень, які накладаються, безпосередньо обумовлена рівнем їх реалізації.

Необхідною умовою виконання постанови про накладення адміністративного стягнення виступає його вступ в законну силу. Це означає, що постанова набула значення закону, є обов’язковою і підлягає реалізації. У випадках оскарження або опротестування постанови її виконання відкладається на визначений час, а потім поновлюється, якщо скарга або

протест залишились без задоволення.

Відповідно, постанова про накладення адміністративного стягнення наділена особливою силою, так як вона є обов’язковою для виконання як державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, так і громадянами.

Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення, яка вступила в законну силу, означає, що вона набула сили закону і є такою ж обов’язковою як і вимоги закону.

Постанова охоплює не тільки діяльність уповноважених державних органів (посадових осіб), але й поведінку самого порушника згідно з положеннями цього акту. Але при цьому, дії юридичних і фізичних осіб в зв’язку з виконанням постанови, яка вступила в законну силу, є різними. Особа, притягнута до адміністративної відповідальності, повинна виконати ті чи інші зобов’язання, покладені на неї постановою (сплатити, наприклад, накладений штраф не пізніше 15 днів з дня вручення їй постанови). Ухилення від добровільного виконання постанови про накладення адміністративного стягнення призводить до необхідності застосування по відношенню до порушника примусових заходів впливу. Орган, уповноважений привести постанову про накладення стягнення до виконання, зобов’язаний своєчасно і точно вчинити в зв’язку з цим ряд дій, встановлених Кодексом та іншими нормативними актами, оформити всі необхідні документи, спрямувати їх за призначенням. Всі інші юридичні і фізичні особи, причетні до своєчасного і точного виконання постанови (адміністрація підприємств, установ і організацій, банківські установи, торгівельні організації і т.д.), зобов’язані сприяти органам, які виконують постанову, з метою її реалізації. Орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, покликаний здійснювати контроль за правильною і вчасною реалізацією цього акту, вирішувати питання, пов’язані з його виконанням. При наявності підстав прокурор зобов’язаний опротестувати постанову про накладення адміністративного стягнення.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук