Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 60 (ст.375-392) Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій

Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій

Митний кодекс - Глава 60 (ст.375-392)
192

Глава 60. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення

Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій

У справі про порушення митних правил процесуальні дії проводяться з метою отримання доказів, необхідних для правильного вирішення цієї справи. До процесуальних дій належать: 1) складання протоколу про порушення митних правил; 2) витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення митних правил; 3) вилучення товарів, транспортних засобів і документів; 4) митне обстеження; 5) пред'явлення товарів, транспортних засобів та документів для впізнання; 6) призначення експертизи; 7) взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи). При проведенні процесуальних дій, зазначених у пунктах 3 - 5, 7 частини другої цієї статті, складаються протоколи, форми яких встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Глава 60 МК містить правові норми, що регламентують процес доказування по справах про порушення митних правил (далі- ПМП), тобто отримання, перевірку та оцінку доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, тому основними нормативними актами виступають Митний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відповідно до ст.245 Кодексу України про адміністративні правопорушення: “Задачами провадження по справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічнє, повне та об?єктивне з?ясування обставин кожної справи, вирішення справи відповідно до законодавства, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяють здійсненню адміністративних правопорушень, попередження правопорушень…”. Обставини, що підлягають доказуванню при провадженні по справі про ПМП, є предметом

доказування. Ст.251 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає поняття доказів по справах про адміністративні правопорушення, коло обставин, що підлягають доказуванню та джерела доказів: “Доказами по справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність або відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його здійсненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, що притягується до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, висновком експерту, речовими доказами, показаннями технічних пристроїв…, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.” Таким чином, ст.375 МК встановлює чітко визначений перелік процесуальних дій у справі про ПМП з метою подальшої фіксації цих процесуальних дій і використання даної інформації в якості доказів у справі про ПМП. Фіксація зазначених процесуальних дій здійснюється відповідно шляхом: 1) складання протоколу про ПМП,- форма якого встановлюється відповідно до чинного законодавства; 2)витребування документів, необхідних для провадження у справі про ПМП,- за встановленою формою відповідно до вимог чинного законодавства; по пунктах 3-5,7 частини другої цієї статті- вилучення товарів, транспортних засобів і документів, митне обстеження, пред?явлення товарів, транспортних засобів та документів для впізнання, взяття проб та зразків для проведення дослідження,- складається протокол, форма якого встановлюється відповідно до чинного законодавства; 6)призначення експертизи- форма документа встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

При провадженні процесуальних дій повинні дотримуватись права учасників цих дій. В тих випадках, коли до участі в справі допущений адвокат або представник особи-правопорушника, що здійснює юридичну допомогу, він може бути присутнім при проведенні процесуальних дій, що провадяться за участю підзахисного. Особам, що беруть участь у проведенні процесуальної дії, роз?яснюються їх права та обов?язки. Всі вищезазначені процесуальні дії повинні здійснюватись та фіксуватись в порядку, передбаченому МК України та відповідно до вимог чинного законодавства, інакше фактичні дані, отримані в результаті їх проведення, не можуть мати доказової сили. Дотримання вимог законодавства щодо провадження процесуальних дій, встановлених в зазначеній главі, має суттєве значення, оскільки неналежне виконання хоча б однієї процесуальної дії являє собою порушення процесуальних норм, що в свою чергу є підставою для відміни постанови митного органу по справі про ПМП.

Складання протоколу про порушення митних правил регламентується Митним кодексом України. Форма протоколу про порушення митних правил встановлюється Державною митною службою України.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук