Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 55 (ст. 317-318) Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Митний кодекс - Глава 55 (ст. 317-318)
49

Розділ XVII

ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ

Глава 55. Заходи щодо запобігання контрабанді

Стаття 317. Контрольовані поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до законів України митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів. Порядок проведення контрольованої поставки визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим із Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України.

Поняття “контрольована поставка” вперше було визначено Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року. Метою проведення контрольованої поставки є вжиття таких заходів, щоб визнати кримінальними злочинами дії осіб, які беруть участь у здійсненні правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

-Наркотичні засоби-рослини, сировина, засоби природного або синтетичного походження, що класифікуються, як такі, в міжнародних конвенціях, а так само інші рослини, сировина і речовини що представляють небезпеку для здоров”я населення, віднесених до показаної категорії “Комітетом по контролю наркотиків” при МОЗ України.

( маріхуана. кокаїн, героїн , ЛСД)

-Психотропні речовини-будь-які природні або синтетичні матеріали, що класифікуються в міжнародних конвенціях, та надають небезпеку для здоров”я населення в зловживанні ними, віднесені до показаної категорії “ Комітетом по контролю наркотиків” при МОЗ України-(ефедрин, мескалин, феназепам, група амфитамінів)

-Прекурсори- речовини і їхні солі, використовувані для виготовлення наркотичних і психотропних речовин, а так само хімічні засоби і їхні солі, віднесені до показаної категорії “ Комітетом по контролю наркотиків” при МОЗ України.

Відомості про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори містяться у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік). Перелік – це згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць I – IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами. Перелік затверджується КМ за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.

Конвенція ООН підписана Україною 16.03.89 у м. Відні та відповідно до постанови Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки ратифікована 25.04.91.

Контрольована поставка є заходом протидії незаконному переміщенню через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.Згідно отриманої інформації та інших конкретних обставин виділяють слідуючі види контрольованих поставок:

а) За видами отриманої інформації;

-внутрішні;

-зовнішні;

б)за територіальними органами:

-не зв”язані з перетином державного кордону;

-пов”язані з вивезенням з України;

-пов”язані з ввезенням в Україну;

-пов”яз способам ані з транзитним переміщенням через територію України;

в) за способами переміщення:

-в контейнерах, спеціальних ємкостях. в окремо слідуючому багажі;

-в особистих речах, з використанням природних порожнин людини;

-в поштових відправленнях;

-з використанням інших способів.

Законом України від 15.02.95 N 62/95-ВР “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” встановлено, що:

Державний митна служба України та державні органи (підрозділи), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України можуть використовувати метод контрольованої поставки, тобто допускають під контролем і оперативним наглядом цих органів ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Підставою для здійснення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів являється достатня інформація про їх незаконне переміщення, а також інформація, що отримана в рамках ведення оперативно-розшукових справ щодо зайняття особою чи групою осіб наркобізнесом.

Ст. 305 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне переміщення через митний кордон України, тобто переміщення поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Об’єкт правопорушення – встановлений порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України;

Об’єктивна сторона – переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів через митний кордон поза митним контролем або переміщення таких предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Правопорушення вважається закінченим з моменту фактичного незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів через митний кордон України.

Суб’єкт відповідальності – громадяни і посадові особи, що здійснили такі дії;

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Порядок проведення контрольованої поставки визначається Інструкцією про порядок проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженою спільним наказом від 14.08.95 р. Держмитслужби, МВС, СБУ, Держкомкордоном та зареєстрована у 1995 році Мінюсті України.

Інструкцією регулюються заходи, що здійснюються підрозділами МВС, СБУ та Держкомкордону України, яким надано право займатися оперативно-розшуковою діяльністю (далі – оперативні підрозділи), та митними органами України з метою протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у випадках, коли можливі організація та проведення операції з використанням методу контрольованої поставки, для виявлення каналів нелегального переміщення наркотиків, затримання осіб, причетних до їх незаконного обігу, а також для вилучення самих засобів і речовин.

Рішення про використання методу контрольованої поставки в системі митних органів України приймаються Державною митною службою України.

У разі прийняття рішення про використання методу контрольованої поставки кримінальна справа щодо особи, яка здійснює незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, не порушується, а про прийняте рішення Державна митна служба України негайно повідомляє органи прокуратури.

Фактичні результати контрольованої поставки можуть бути підставою для порушення кримінальної справи і використовуватися у сукупності з іншими доказами по справі.

Про результати проведення контрольованої поставки повідомляються Генеральна прокуратура України або відповідні прокурори.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук