Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 49 (ст.276-285) Стаття 285. Додаткові положення щодо визначення країни походження товару

Стаття 285. Додаткові положення щодо визначення країни походження товару

Митний кодекс - Глава 49 (ст.276-285)
164

Стаття 285. Додаткові положення щодо визначення країни походження товару

У визначенні країни походження товару не береться до уваги походження енергії, машин, обладнання та інструментів, що використовуються для його виробництва. Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України, встановлюються законом.

Стаття 285 визначає, що енергоносії та пальне, промислове устаткування та обладнання, а також машини та інструменти, які використовуються в обробці або переробці товарів, вважаються нейтральними елементами при визначенні походження кінцевої продукції; їх походження не має значення. Понесені затрати на використання таких матеріалів для виготовлення кінцевої продукції не можуть включатися у додану вартість при визначенні країни походження по критерію достатньої переробки товару за правилом адвалерної частки.

Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій спеціальних (вільних) економічних зон, розташованих на території України, встановлюються законом.

Так, для прикладу, відповідно до Закону України від 22 березня 2001 року № 2322-III "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" та наказу Державної митної служби України від 26 червня 2001 року № 432 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території спеціальної економічної зони "Закарпаття":

Повністю вироблені, достатньо перероблені на території СЕЗ "Закарпаття" товари та інші предмети не є об'єктом обкладення ввізним митом при їх ввезенні на територію України з території СЕЗ "Закарпаття", а податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього споживання в Україні.

При вивезенні з території СЕЗ "Закарп

аття" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у СЕЗ "Закарпаття", вивізне мито й акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою.

Експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у цій зоні, не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

При цьому повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні "Закарпаття" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф", походження товару із СЕЗ "Закарпаття" засвідчується сертифікатом про походження товару відповідної форми, який видається в установленому чинним законодавством порядку.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук