Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 43 (ст.250-251) Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України

Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України

Митний кодекс - Глава 43 (ст.250-251)
219

Глава 43. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України

Стаття 250. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України

Вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств, якщо інше не передбачено законом. Дія частини першої цієї статті не поширюється на: 1) товари, сукупна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро; 2) предмети, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання; 3) предмети, які входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії; 4) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення; 5) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами; 6) предмети, одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами; 7) предмети (майно) особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України; 8) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів; 9) предмети, призначені для особистого користування, що вив

озяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України; 10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 відсотків доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, за умови подання відповідних документів.

Вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством України для підприємств, якщо інше не передбачено законом.

Громадяни, за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України, можуть переміщувати через митний кордон України будь-які предмети, крім тих, що заборонені до вивезення, а також тих, щодо вивезення яких установлені обмеження.

У даній статті пояснюються умови вивезення громадянами за межі митної території України предметів:

у ручній поклажі,

у супроводжуваному багажі,

у несупроводжуваному багажі.

1) товари, сукупна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро;

2) предмети, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;

Громадяни, які виїжджають на постійне місце проживання за межі України, можуть вивозити будь-які предмети, крім заборонених до вивезення.

Родинні цінності, які не перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, установах, бібліотеках та інших державних сховищах культурних цінностей, вивозяться відповідно до законодавства України.

У разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, нагороджені державними нагородами з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, мають право при переїзді на постійне місце проживання до інших країн вивозити ці нагороди за наявності:

документів, що підтверджують переїзд громадянина на постійне місце проживання до іншої країни;

документів про нагородження.

Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв'язки.

Якщо громадяни, які відбувають на постійне місце проживання до іншої країни, вивозять успадковані ними державні нагороди з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, вони повинні подати до митниці для митного оформлення:

документи, що підтверджують переїзд громадянина на постійне місце проживання до іншої країни;

копію свідоцтва про смерть власника нагороди, засвідчену в установленому порядку;

документи про нагородження;

свідоцтво про право на спадщину.

При виїзді на постійне місце проживання за межі України предмети найчастіше відправляються в несупроводжуваному багажі (далі - НСБ). НСБ громадян, які виїжджають на постійне місце проживання за межі України, приймається до митного оформлення тільки після подання митному органу повністю оформлених для виїзду документів, а також документів на багаж.

Громадяни, які виїжджають на постійне місце проживання до країн СНД, подають митному органу адресний листок вибуття й квиток для проїзду за кордон, а при виїзді до інших країн – закордонний паспорт.

Порядок декларування предметів, які вивозяться в НСБ, наведений у коментарі до статті 247 цього Кодексу.

3) предмети, які входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії;

4) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;

Товари можуть бути допущені до тимчасового вивезення за таких умов:

подання митному органу документів на товар з обґрунтуванням підстав їх тимчасового вивезення,

надання митному органу зобов’язання про зворотне ввезення цих товарів у строки, обумовлені метою тимчасового вивезення, але не більше одного року.

Товари не допускаються до переміщення в режимі тимчасового вивезення, якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації.

Особливості тимчасового вивезення культурних цінностей

Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися громадянами:

для організації виставок;

для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;

у зв'язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними.

Рішення про можливість або неможливість тимчасового вивезення культурних цінностей приймає Державна служба контролю за клопотанням власника культурних цінностей чи уповноваженої ним особи.

До клопотання додаються такі документи на культурні цінності:

документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності;

у разі вивезення смичкових інструментів та смичків - паспорти на них установленого зразка, які видаються Міністерством культури і мистецтв України;

два примірники переліку культурних цінностей, які тимчасово вивозяться, встановленого зразка (у разі потреби);

два примірники списків подаються під час вивезення музичних інструментів, друкованих видань, предметів філателії. Зразок списків визначається Державною службою контролю;

по два примірники кольорових фотографій кожної культурної цінності, розміром 13 х 18 см (крім предметів філателії, нумізматики, боністики та фалеристики, надання фотографій на які не потрібно);

висновок державної експертизи.

У разі прийняття Державною службою контролю рішення про можливість тимчасового вивезення культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей, зразок якого затверджений Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Свідоцтво дійсне упродовж 6 місяців від дати його видачі.

Рішення щодо видачі свідоцтва із зазначенням термінів перебування культурних цінностей за межами України приймається Державною службою контролю або уповноваженим Державної служби контролю на підставі висновку державної експертизи та перевірки наданих документів. На свідоцтві, на кожному аркуші переліку культурних цінностей та їх фотографіях посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю проставляє відтиск штампа "Дозволено до вивезення з України", а на переліку та фотографіях - номер свідоцтва і дату його видачі, у відтиску штампа - підпис.

При тимчасовому вивезенні з України культурних цінностей з метою реставрації у свідоцтві та переліку культурних цінностей, що до нього додається, посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю робить запис "Вивозиться з метою реставрації". При зворотному ввезенні предмета на митну територію України мистецтвознавцю (у разі його наявності) та посадовій особі митного органу подаються фотографії предмета до і після реставрації, завірені установою або фахівцем, який проводив реставрацію.

Культурні цінності, що вивозяться з України, декларуються в установленому законодавством порядку.

Під час здійснення контролю мистецтвознавець (у разі його наявності) та посадова особа митного органу звіряють подані культурні цінності з інформацією, що міститься у свідоцтві та доданих до нього переліку і фотографіях.

У разі, коли подані власником під час здійснення митного контролю культурні цінності не відповідають інформації, що міститься у свідоцтві та/або доданих до нього переліку і фотографіях, мистецтвознавець на зворотному боці свідоцтва робить запис "Заявлені до вивезення культурні цінності не відповідають тим, що подані для контролю", проставляє відтиск особистої номерної печатки, дату, у відтиску печатки - підпис і вилучає це свідоцтво. При вилученні свідоцтва мистецтвознавець складає акт про вилучення свідоцтва (у двох примірниках), який підписує власник культурних цінностей, мистецтвознавець та посадова особа митного органу. Вилучене свідоцтво та акт передаються до Державної служби контролю, яка вносить до Реєстру порушень порядку переміщення культурних цінностей через державний кордон України дані про власника цієї культурної цінності з подальшим наданням такої інформації правоохоронним органам. Другий примірник акта залишається у власника культурних цінностей.

За відсутності в пункті пропуску через митний кордон України мистецтвознавця та у разі виникнення у посадової особи митного органу сумніву щодо відповідності культурних цінностей, пред'явлених при митному контролі, культурним цінностям, на які видано свідоцтво і додані до нього перелік і фотографії, посадова особа митного органу повинна залучити до процедури митного контролю представника Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю у термін, що не перевищує трьох діб.

При тимчасовому вивезенні культурних цінностей свідоцтво, переліки та фотографії з відтиском особистої номерної печатки, датою та підписом мистецтвознавця (у разі його наявності) та з відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу про їх пропуск через митну територію України залишаються в митному органі, який здійснив їх митне оформлення.

Копія свідоцтва та другий примірник переліку і фотографій з аналогічними реквізитами залишаються у власника і є підставою для повернення ним культурних цінностей в Україну.

Громадяни, нагороджені державними нагородами з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, мають право вивозити ці нагороди за наявності документів про нагородження ними у разі виїзду за межі України для тимчасового перебування за умови надання митниці на кордоні зобов'язання про зворотне ввезення державних нагород в Україну.

5) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;

Документом, який підтверджує тимчасове ввезення товарів, є:

митна декларація та другий примірник уніфікованої митної квитанції МД-1 про нарахування та стягнення сум гарантії, якщо митна вартість товарів не перевищує 1000 євро та загальна вага не перевищує 100 кг;

вантажна митна декларація, якщо митна вартість товарів перевищує 1000 євро та/або загальна вага перевищує 100 кг.

Подані документи повинні давати можливість їх ідентифікації з наявними товарами.

Якщо громадянин при тимчасовому ввезенні товарів надавав гарантію їх вивезення у вигляді грошової застави, то грошова застава повертається громадянину після виконання ним зобов’язання про вивезення товарів. За фактом вивезення товарів складається “Акт-підтвердження про вивезення товарів і транспортних засобів”.

Грошова застава може бути повернута митним органом, через який вивозяться товари, або митним органом, на рахунок якого внесено грошову заставу.

Повернення грошової застави, внесеної в іноземній валюті, здійснюється виключно митним органом, на рахунок якого вона була внесена.

Грошова застава, внесена шляхом застосування платіжної картки, може бути отримана готівкою.

Грошова застава повертається на підставі таких документів:

- письмова заява громадянина,

- другий примірник уніфікованої митної квитанції МД-1, який підтверджує внесення грошової застави,

- Акт-підтвердження про вивезення товарів і транспортних засобів,

- Повідомлення про внесення громадянином грошової застави.

6) предмети, одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;

7) предмети (майно) особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;

Вивезення культурних цінностей особами, які користуються дипломатичним імунітетом, здійснюється на загальних підставах. Особистий багаж цих осіб може бути підданий митному огляду відповідно до митного законодавства України та міжнародних договорів України.

8) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;

9) предмети, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України;

Під предметами, призначеними для особистого користування, необхідно розуміти особисті речі. Визначення особистих речей та перелік предметів, які можуть бути віднесені до особистих речей, наведені в коментарі до статті 252 цього Кодексу.

10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 відсотків доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, за умови подання відповідних документів.

Особливості вивезення деяких товарів

Крім обмежень, встановлених статтею 251 цього кодексу, законодавством установлені й інші обмеження щодо вивезення деяких товарів.

Порядок переміщення через митний кордон України валютних цінностей встановлюється Національним банком України (Таблиця 1).

Вивезення за межі митної території України об'єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України, мисливських трофеїв, рослинної сировини, зоологічних колекцій здійснюється в порядку, встановленому Міністерством екології та природних ресурсів Порядок вивезення культурних цінностей з метою відчуження буде наведений у коментарі до статті 251 цього кодексу.

Контроль за дотриманням законодавства з питань охорони державної таємниці в текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалах, що переміщуються через кордон, в пунктах міжнародного поштового обміну здійснюється силами і засобами Держкомтаємниць.

У пунктах пропуску через державний кордон України, де нема представників Держкомтаємниць, ці функції виконують органи митного контролю, консультуючись при потребі з відповідними органами державної виконавчої влади.

Догляд здійснюється з метою запобігання переміщення через державний кордон:

- інформації, яка охороняється Законами України "Про інформацію", "Про державну таємницю", іншої інформації, віднесеної до державної таємниці на підставі рішень Державних експертів з питань таємниць;

- призначених до патентування в іноземних державах винаходів (корисних моделей), на які не одержано згоду або є заборона Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (Держпатенту України);

- творів друку, предметів, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність;

- продукції порнографічного та вульгарного змісту.

За дозволом Урядової комісії з експортного контролю в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснюється вивезення за межі України таких матеріалів:

- відомості або результати (проміжні матеріали) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій, які виконуються або були виконані на замовлення чи в інтересах оборони та безпеки України;

- друковані матеріали, рукописи, кліше, фото-, кіноматеріали, відеозаписи, платівки та інші звукозаписи, малюнки, інші друковані й образотворчі матеріали, що містять відомості про зброю, військову чи спеціальну техніку або технології їх виготовлення;

- технічні засоби обробки та зберігання інформації, які мають енергонезалежні елементи пам'яті, машинні носії ( магнітні диски та стрічки усіх видів, перфокарти та перфострічки, мікрофотоносії і т. п.), що містять інформацію про зброю, військову чи спеціальну техніку або технології її виготовлення;

- матеріали, що містять описи (або відомості про них) способів виготовлення або застосування зброї усіх видів та боєприпасів до неї, військової і спеціальної техніки та запасних частин до неї, військового майна та вибухових речовин, а також сировини та матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів, що використовуються для їх виробництва.

Порядок вивезення текстових, аудіовізуальних документів, віднесених до складу Національного архівного фонду України, або копій з них визначається інструкцією Головного архівного управління.

Порядок вивезення текстових матеріалів і кінофотофонодокументів, віднесених до складу Державного музейного фонду України, визначається окремою інструкцією Міністерства культури України.

Твори друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність, , а також текстові матеріали й кінофотофонодокументи, віднесені до складу Державного музейного фонду України, можуть вивозитись за кордон у порядку, що визначає вивезення культурних цінностей.

Не підлягають пропуску через державний кордон на підставі чинного законодавства України:

а) матеріали, що містять заклики до насильницького повалення чи зміни державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності, державного суверенітету і безпеки України, пропаганду війни, насильства та жорстокості, расової, національної, релігійної винятковості або нетерпимості, підбурювання до вчинення кримінально караних дій;

б) матеріали, що містять описи способів виготовлення і застосування наркотиків і сильнодіючих отруйних речовин;

в) матеріали порнографічного та вульгарного змісту;

г) документи Національного архівного фонду України (крім випадків тимчасового їх експонування або реєстрації за кордоном) - з дозволу Головархіву України;

д) трудові книжки, військові квитки, дозвіл на право носіння зброї, посвідчення особи. Замість трудової книжки й інших документів пропускаються архівні довідки про трудовий стаж, які видаються архівними установами, або нотаріально засвідчені копії документів;

є) документи і матеріали Державного музейного фонду України (крім випадків їх тимчасового експонування або реставрації за кордоном) - з дозволу Міністерства культури України.

Матеріали, що вивозяться за кордон без дозволу:

випущені для публічного розповсюдження в Україні або за кордоном періодичні та неперіодичні видання, друкована образотворча продукція, картографічні матеріали, ноти та аудіовізуальні матеріали (за винятком тих, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність, матеріалів з курсів військової підготовки, цивільної оборони і закритих спеціальностей);

технічні описи, інструкції і правила експлуатації, користування на призначену до ескпорту серійну продукцію, транспортні засоби (як інвентарне майно), товарно-супровідні документи на вантажі, що вивозяться, суднові бібліотеки (на морських та річкових суднах);

оригінали і засвідчені нотаріально копії документів, що належать громадянам про:

а) реєстрацію актів громадянського стану;

б) освіту;

в) присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;

г) реєстрацію транспортних і інших технічних засобів та право управління ними;

д) трудовий стаж (для трудових книжок лише копії);

є) проходження військової служби;

е) участь у Великій Вітчизняній та інших війнах і військових конфліктах;

ж) поранення та лікування;

з) нагороди;

и) пенсії;

і) спадщину;

ї) інші документи, що стосуються забезпечення прав і законних інтересів громадян і осіб без громадянства, крім перелічених в п. 2.5д цієї Інструкції.

Примітка. Призначені до вивезення за кордон у відкритих поштових відправленнях оригінали або засвідчені нотаріально копії особистих документів легалізуються (для тих країн, де така легалізація потрібна) в Міністерстві закордонних справ України.

Контроль матеріалів, які переміщуються через державний кордон України, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України чи в інших пунктах, де є митні установи.

Призначені до вивезення за кордон текстові та аудіовізуальні матеріали незалежно від способу переміщення (поштовими каналами, через пункти пропуску на державному кордоні, в багажі чи вантажах, передача іноземцям) повинні супроводжуватись документами встановленого зразка.

При вивезенні за межі України матеріали завчасно подаються для перевірки (контролю) митним установам. У випадку відсутності ліцензій або дозволів (висновків) і неможливості прийняття співробітниками митних установ рішення про можливість вивезення за кордон таких матеріалів (з точки зору дотримання економічних, науково-технічних, оборонних і інших інтересів країни), вони можуть бути затримані на час консультацій з органами Держкомтаємниць або іншими зацікавленими організаціями за профілем.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук