Глава 40. Знищення або руйнування

Митний кодекс - Глава 40 (ст.243-245)
91

Глава 40. Знищення або руйнування

Митний Кодекс встановлює різні умови переміщення через митний кордон України товарів, предметів, валюти, майна, культурних цінностей, транспортних засобів, які реалізуються через застосування визначених митних режимів. Цією главою визначені загальні особливості правового регулювання митного режиму “Знищення або руйнування”. Даний митний режим визначає статус товару, який знаходиться під митним контролем і дає можливість використання його тільки для суворо визначених цілей і при дотриманні встановлених митним органом умов і порядку.

Митний режим “Знищення або руйнування”, відповідно до якого товари, які після переміщення через митний кордон України, знаходячись під митним контролем, та в силу об’єктивних або суб’єктивних причин втратили свої якісні властивості, термін використання, споживання, чи за інших обставин, і не можуть бути поміщеними у інший митний режим. Знищивши або зруйнувавши неякісний та небезпечний товар під митним контролем, власник таким чином звільняється від витрат на транспортування його за межі митної території України, а також від сплати податків та митних зборів.

В даному випадку розглянемо один із таких митних режимів “Знищення або руйнування”. На перший погляд, важко зрозуміти важливість такого режиму і сутність його застосування. І в деякій мірі здається, що для суб’єкта ЗЕД даний митний режим не визначає якогось практичного та вигідного змісту. Але, як підказує зовнішньоторговельна практика, такий митний режим має місце і досить успішно “виводить” комерсанта здається вже з безвихідного становища. Тобто застосування його очевидне.

З метою вирішення проблемних питань щодо практичного застосування митного режиму "Знищення або руйнування" в процесі здійснення експортно-імпортних операцій створюється законодавча база для запровадження

технологій, які б відповідали сучасним міжнародним стандартам. Тому в Митному Кодексі закладено більш загальні засади регламентації правовідносин в частині застосування митного режиму "Знищення або руйнування" товарів, які знаходяться під митним контролем.

Із трьох статей (243, 244, 245) Митного Кодексу України, які регламентують митний режим "Знищення або руйнування" і дають лише загальну характеристику правового регулювання, важко зрозуміти весь детальний порядок їх практичного застосування у відповідності з діючими в Україні нормативно-правовими актами та нормативними документами.

Визначення термінів, які вживаються в даній главі:

Товар – будь-які продукція, майно, транспортні засоби та інші предмети, ввезені на митну територію України, які перебувають під митним контролем та заявлені власником (декларантом), або іншою зацікавленою особою, для розміщення їх у митний режим "Знищення або руйнування".

Знищення – механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення, спалювання, тощо) у спеціально визначених місцях.

Руйнування – будь-які технологічні дії, пов’язані із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей, демонтаж, механічні пошкодження, тобто приведення у стан, який виключає використання їх у початковому вигляді, підготовка до переробки, утилізації, або подальшого використання за умови приведення їх у відповідність з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами і нормативними документами.

Витрати – будь-які видатки, пов’язані із організаційними процедурами підготовки та проведення знищення або руйнування товару.

Заінтересована особа – ініціатор заяви на розміщення товару у митний режим "Знищення або руйнування".

Відходи (залишки) – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі знищення або руйнування під митним контролем.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук