Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 39 (ст.237-242) Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України

Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України

Митний кодекс - Глава 39 (ст.237-242)
130

Глава 39. Переробка за межами митної території України

Стаття 237. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України

Переробка за межами митної території України – митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україні.

Митний режим переробки за межами митної території України є свого роду зворотним відображенням режиму переробки на митній території України, якщо взяти до уваги місце проведення операцій і товари які дозволяється розміщувати в зазначений режим.

З прийняттям Митного кодексу порядок проведення операцій по переробці товарів можна розглядати в якості відносно самостійного елемента системи митно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Це стало можливим завдяки встановленню спеціальних митних режимів, які дають можливість здійснювати переробку (обробку, ремонт та ін.) товарів, виходячи із цілей та умов такої переробки, призначення та використання в подальшому продуктів переробки.

Митний кодекс встановлює режим переробки за межами митної території України, який допускає використання українських товарів з метою їх переробки за межами митної території України. В законодавстві низки зарубіжних країн, зокрема Європейського Союзу, в міжнародних митних угодах (наприклад, Кіотскій конвенції, спеціально присвяченій питанням уніфікації та гармонізації правил застосування митних режимів) в залежності від місця проведення операцій по переробці та країни походження товарів, які переробляються, режими переробки ділять на два типи – активної і пасивної переробки. До першого типу (активної переробки) відноситься режим переробки на митній території Ук

раїни, а до другого (пасивної переробки) – режим переробки за межами митної території України.

У випадку застосування митного режиму переробки за межами митної території України передбачається вивезення з України товарів без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук