Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 34 (ст.204-211) Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Митний кодекс - Глава 34 (ст.204-211)
188

Стаття 207. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.

Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.02 р. № 1855 визначений порядок прийняття рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення):

1. Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) (далі -допущення товарів до переміщення) приймається керівником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви заінтересованої особи.

2. Заява (в двох примірниках) подається до митного органу разом з документами на такі товари і реєструється митним органом вдень її надходження.

3. Заява повинна бути розглянута протягом трьох робочих днів після її реєстрації.

4. Рішення про допущення товарів до переміщення оформляється шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції такого змісту: "Тимчасове ввезення дозволено" або "Тимчасове вивезення дозволено". Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи. У разі прийняття рішення про відмову у допущенні товарів до переміщення керівник митного органу або уповноважена ним посадова особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію такого змісту: "Тимчасове ввезення заборонено" або "Тимчасове вивезення заборонено" із зазначен

ням причин відмови. Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи.

5. Один примірник заяви з резолюцією керівника митного органу або уповноваженої ним посадової особи залишається в митному органі, а другий - видається чи надсилається поштою (з повідомленням про вручення) заявнику (його уповноваженій особі).

6. Дія цього Порядку не поширюється на предмети, що належать громадянам, які перетинають митний кордон України не з метою провадження підприємницької діяльності, а також на транспортні засоби, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Забороняється проводити митне оформлення товарів відповідно до митного режиму тимчасового ввезення в випадках:

заборони на ввезення відповідно до законодавства;

увезення товарів, що не використовуватимуться за своїм призначенням у господарській, науковій, гуманітарній та інших видах діяльності суб'єкта;

увезення товарів незібраними (комплектний об'єкт);

увезення товарів, що для здійснення сертифікації потребують виконання монтажних робіт;

увезення товарів за договорами купівлі-продажу, міни, консигнації, маркетингу, про спільну діяльність та іншими договорами, якщо умовами договорів передбачено проведення розрахунків за ці товари суб'єктами підприємницької діяльності України з нерезидентами;

за відсутності документа, що підтверджує реєстрацію транспортних засобів (коди за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 87.02, 87.03 або 87.05) за межами України.

Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України, перебувають під митним контролем з моменту ввезення на територію України до моменту їх зворотного вивезення або пропуску митницею для вільного використання на території України.

Товари, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, перебувають під митним контролем з моменту пред'явлення митниці їх та потрібних для здійснення митного контролю документів на такі товари й до пропуску їх через митний кордон України під час зворотного ввезення або до пропуску митницею для вільного використання за межами митної території України.

Митниця, що здійснює митний контроль товарів, пропущених з метою тимчасового ввезення, систематично перевіряє цільове використання цих товарів. Результати перевірок оформлюються Актом про проведення митного огляду, згідно із встановленою формою. До Акту посадовою особою митного органу, що проводила митний огляд, обов’язково вноситься інформація про якісний стан товарів, їх комплектність та відповідність відомостей, зазначених у ВМД, даним, установленим під час перевірки.

При виявленні фактів використання тимчасово ввезених товарів з будь-якою іншою метою, крім тієї, що була заявлена митниці, фактів порушення зобов'язання про зворотне вивезення товарів, а також інших правопорушень суб'єкт притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством. У разі виявлення ознак правопорушення справу про порушення митних правил заводить митниця, якій було надане суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення). Допускається заведення справи про порушення митних правил митницею, що безпосередньо виявила правопорушення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук