Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 34 (ст.204-211) Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів

Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів

Митний кодекс - Глава 34 (ст.204-211)
138

Стаття 208. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів

Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України). З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.

В Митному кодексі встановлений загальний граничний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів – один рік з дня ввезення на митну територію України, крім випадків передбачених ст. 298. В межах цього терміну митні органи, при розміщенні товарів в зазначений митний режим, встановлюють конкретний термін, протягом якого товар, виходячи з мети й обставин його переміщення, може тимчасово знаходитися на (поза) митній території України. Поряд з цим Митним кодексом передбачена можливість продовження встановленого строку перебування товарів в режимі тимчасового ввезення (вивезення). В цьому випадку подовження терміну повинно розглядатися як виняткова міра. У разі подовження терміну застосування коментуємого митного режиму митне оформлення вантажної митної декларації повторно не здійснюється.

Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів може бути продовжений відповідним митним органом, а саме митницею, регіональною митницею, Державною митною службою. При цьому митниця може продовжувати зазначений строк тільки в межах одного року перебування товарів в зазначеному режимі, тоді як регіональна митниця та Державна митна служба мають повноваження на подовження терміну тимчасового ввезення (вивезення) понад одного року.

Продовження терміну тимчасового ввезення (вивезення) у межах річного періоду здійснюється митницею оформлення.

Для продовження терміну тимчасового ввезення (вивезення) товарів особа, яка розмістила товари у з

азначений митний режим подає митниці, у зоні діяльності якої перебуває товар, письмову заяву.

При розгляді заяви митниця в обов'язковому порядку (при тимчасовому ввезенні) перевіряє відповідність фактичного стану (фактичних кількості, місцезнаходження, комплектності тощо) товарів інформації, заявленій у попередньому зобов'язанні про зворотне вивезення. На підставі розгляду приймає рішення про можливість чи не можливість погодження продовження зазначеного терміну. Результати розгляду надсилаються особі листом.

Заява особи з резолюціями керівництва митниці разом з актом про перевірку стану використання товарів та листом про результати розгляду цієї заяви залишаються в справах митниці.

Регіональні митниці уповноважені приймати рішення щодо продовження понад один рік термінів тимчасового вивезення товарів та термінів тимчасового ввезення на митну територію України для:

-товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;

-професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;

-товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;

-транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Продовження терміну тимчасового ввезення понад один рік для зазначених товарів, та терміну тимчасового вивезення здійснюється регіональною митницею за завчасно поданою письмовою заявою суб'єкта, завізованою митницею оформлення. До заяви додаються всі потрібні для прийняття рішення документи (копії вантажних митних декларацій, контрактів та інші документи, що можуть бути взяті до уваги митницею). У заяві обов'язково наводиться перелік усіх доданих документів.

За наявності підстав для відмови в продовженні терміну тимчасового ввезення (вивезення) товарів начальник відповідної митниці виносить рішення про таку відмову.

Рішення має містити:

-інформацію про причини відмови;

-вимогу до суб'єкта щодо здійснення зворотного вивезення (увезення) товарів у десятиденний термін з обов'язковим зазначенням конкретної дати вивезення (увезення) або оформлення цих товарів для вільного використання;

-попередження про застосування санкцій, передбачених статтею 348 Митного кодексу України, до суб'єкта в разі невиконання рішення начальника митниці.

Примірник рішення вручається керівнику підприємства або особі, що діє за його дорученням, під розписку про одержання на примірнику, що залишається в справах митниці. У разі відмови представника суб'єкта господарської діяльності надати таку розписку про це робиться запис на примірнику рішення митниці за наявності двох свідків.

У разі неможливості вручення цього рішення представнику суб'єкта персонально примірник рішення в день його винесення надсилається на адресу суб'єкта. Рішення вважається одержаним навіть тоді, коли особа, якій було надіслане рішення, не перебувала за зазначеною нею адресою або ця адреса була зазначена нею неправильно.

У разі фактичного невиконання суб'єктом господарської діяльності цього рішення в установлений термін митниця діє згідно із чинним законодавством.

Держмитслужба приймає рішення щодо продовження терміну тимчасового ввезення понад один рік для:

-контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;

-зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру;

-особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей;

-матеріалів для реклами та туризму.

Продовження терміну тимчасового ввезення понад один рік здійснюється за завчасно поданою до митниці оформлення письмовою заявою суб'єкта підприємницької діяльності. До заяви додаються:

- копія зовнішньоекономічного договору (у необхідних випадках - доповнення до договору);

- копія облікової картки суб'єкта господарської діяльності;

- копії ВМД;

- копії інших документів, що можуть бути взяті до уваги при розгляді справи (копії рахунків, специфікацій, дозволів Служби експортного контролю, звернення органів місцевої виконавчої влади тощо).

Митниця оформлення детально опрацьовує представлені документи, в обов'язковому порядку перевіряє відповідність фактичного стану (фактичних кількості, місцезнаходження, комплектності тощо) товарів інформації, заявленій у попередньому зобов'язанні про зворотне вивезення. Результати перевірки оформлюються актом про проведення митного огляду.

Заяву суб'єкта підприємницької діяльності разом з вищезазначеним комплектом документів та актом про проведення митного огляду митниця оформлення направляє до Держмитслужби супровідним листом. У супровідному листі митниця у обов'язковому порядку надає інформацію про аналіз документів, стан використання тимчасово ввезених товарів та обгрунтовані висновки щодо доцільності (недоцільності) продовження терміну тимчасового ввезення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук