Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 30 (ст.190-193) Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів

Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів

Митний кодекс - Глава 30 (ст.190-193)
200

Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів

В разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів. Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.

Із змісту митного режиму реімпорту слідує, що при зворотньому ввезенні заявлених до режиму реімпорту товарів вивізне (експортне) мито повертається власникам цих товарів, або уповноваженим ними особам, якщо воно сплачено при експорті.

Повернення сум вивізного (експортного) мита повинно здійснюватись за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів при виконанні одночасно наступних умов:

зворотне ввезення реімпортованих товарів в Україну здійснюється протягом року з дати їх експорту;

власником цих товарів або уповноваженим ним особами подається заява на повернення сум цього мита;

подається в митний орган примірник вантажної митної декларації в режимі експорту, по якій нараховувалось та сплачувалось вивізне (експортне) мито;

письмове підтвердження митного органу, якому сплачувалось це мито (або його правонаступнику), про його фактичне надходження на рахунок митного органу чи безпосередньо до бюджету.

Кр

ім цього особа, що переміщує товари в режимі реімпорту повинна сплатити суми одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих йому при експорті цих товарів, а також проценти з цих сум. При цьому повернення підлягають тільки фактично сплачені суми вивізного (експортного) мита.

Повернення сум мита здійснюється в валюті України. Забезпечення повернення вказаних сум покладається на Державне казначейство за поданням відповідних митних органів.

В кожному конкретному випадку це подання є безпосередньою обов’язковістю відповідного митного органу, який проводив митне оформлення товарів, що переміщуються в режимі реімпорту.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук