Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 19 (ст.145-147) Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів

Митний кодекс - Глава 19 (ст.145-147)
131

Глава 19. Митні процедури на автомобільному транспорті

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів

Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.

Відповідно до ст.45 цього Кодексу особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України .

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються згідно з вимогами ст.54 цього Кодексу митному органу при:

1) перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;

2) декларуванні товарів і транспортних засобів;

3) повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

4) здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.

Слід відмітити, що документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до ст.77 Митного Кодексу, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких

є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

Зазначені документи можливо розподілити на чотири групи:

1. Документи контролю перетину державного кордону.

До таких можуть бути віднесені:

документи, які посвідчують особу, оформлені відповідно до законодавства та міжнародних договорів;

імміграційна карта;

картка контролю автотранспорту

2.Дозвільні документи інших органів.

До таких можуть бути віднесені:

дозвіл СМАП;

дозвіл ДСЕК;

дозвіл на переміщення культурних та історичних цінностей;

дозвіл МВС України на переміщення зброї та інших спецзасобів;

дозвільні документи органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, відповідно до вимог статті 27 цього кодексу;

дозвіл НБУ у випадках, які передбачені чинним законодавством;

інші дозвільні документи (сертифікати, свідоцтва тощо), надання яких передбачено чинним законодавством.

3. Реєстраційні документи на транспортний засіб.

До таких можуть бути віднесені:

свідоцтво про реєстрацію автотранспортного засобу (його складових частин) у реєстраційних органах відповідної держави;

документи на право користування, розпорядження та управління автотранспортним засобом;

інші супровідні документи на транспортний засіб, передбачені законодавством (наприклад: подорожній лист).

4. Документи на вантаж, включаючи документи, підтверджуючі якісні характеристики товару (ст.ст.75,76 Кодексу)

До таких можуть бути віднесені:

товаро-транспортна накладна;

міжнародна товаро-транспортна накладна (CMR);

книжка міжнародного дорожнього перевізника (Carnet TIR);

рахунок-фактура;

рахунок-проформа;

інвойс;

вантажна відомість (каргоманіфест);

авіаційної вантажної накладної (Air Waybill);

коносамент (Bill of Lading);

відвантажувальна специфікація;

пакувальний аркуш;

комплектовочна відомість;

інші документи, надання яких передбачено чинним законодавством.

5. Документи необхідні для здійснення пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України у заявленому митниці режимі.

До таких можуть бути віднесені:

вантажна митна декларація;

попередня митна декларація;

тимчасова чи неповна декларація;

періодична митна декларація;

попереднє повідомлення;

митна декларація громадян;

митні документи, які свідчать про сплату податків та зборів;

документи контролю за доставкою.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук