Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 17 (ст.133-138) Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном

Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном

Митний кодекс - Глава 17 (ст.133-138)
131

Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном

Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи: 1) генеральну декларацію; 2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи; 3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку. Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу.

Командир повітряного судна безпосередньо або через уповноважених ним осіб подає посадовій особі митного органу для здійснення митного контролю підписану генеральну декларацію, списки запасів споживання, каргоманіфести, авіаційні вантажні та поштові накладні, товаросупровідні документи. При потребі посадовій особі митного органу можуть подаватися інші документи необхідні для здійснення митного контролю (списки пасажирів, технічні формуляри, зведені завантажувальні відомості та інші документи).

Генеральна декларація - документ, що містить у собі інформацію про власника повітряного судна або виконавця рейсу, а також реєстраційний номер повітряного судна або його військовий знак, номер рейсу, дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, прибуття тощо.

При відльоті повітряного судна митне оформлення проводиться, якщо літак не робить проміжної посадки на території України, з проставленням особистої номерної печатки та записом інспектора митниці в генеральній декларації (в графі “тільки для офіційного використання) про те, що було і в якому обсязі оформлено в митному відношенні.

При відльоті повітряного судна з міжнародного аеропорту з посадкою в інших міжнародних

аеропортах України, де знаходяться митні органи, проводиться, як правило, повне митне оформлення багажу пасажирів, вантажу, що прямують залежно від маршруту польоту з обов'язковим проставленням штампу "Під митним контролем" та записом інспектора митниці в генеральній декларації про те, що було оформлено митницею (вантаж, багаж) та що належить оформити митниці, з якої повітряне судно відлітає за кордон України.

При прильоті повітряного судна з-за кордону України з посадкою в проміжному міжнародному аеропорту України, де знаходиться митний орган, в першому пункті посадки літака проводиться, як правило, митне оформлення багажу пасажирів та вантажу, що прямують до цього пункту посадки. У пункті першої посадки повітряного судна інспектором митниці в генеральній декларації обов'язково проставляється штамп "Під митним контролем" та робиться запис відповідно про те, що було оформлено митницею (вантаж, багаж) та що належить оформити митниці, з якої повітряне судно відлітає за кордон України.

Наявність на генеральній декларації авіарейсу з кількома посадками на митній території України одного штампу "Під митним контролем" означає його часткове оформлення. Наявність штампу "Під митним контролем" і особистої номерної печатки означає повне оформлення.

Авіаційна вантажна накладна. Під час перевезення вантажу видається авіавантажна накладна. Замість авіавантажної накладної можуть використовуватися будь-які інші документи, що містять запис про майбутнє перевезення. Якщо використовуються такі інші документи, перевізник, на прохання відправника, видає йому квитанцію на вантаж, що дозволяє розпізнати вантаж і дістати доступ до інформації, що міститься в документах.

Зміст авіавантажної накладної або квитанції на вантаж

Авіавантажна накладна або квитанція на вантаж містить:

a) зазначення пунктів відправлення і призначення;

б) якщо пункти відправлення і призначення знаходяться на території тієї самої держави-учасника, а одна або кілька передбачених зупинок знаходяться на території іншої держави, зазначається принаймні одна така зупинка;

в) зазначається вага відправлення;

г) номер авіарейсу, тощо.

У разі потреби відповідно до процедур, установленими митними, поліцейськими й аналогічними державними органами, від відправника може знадобитися представлення документа з указівкою характеру вантажу. Зазначене положення не створює для перевізника обов'язків, що випливають з цього, зобов'язань або відповідальності.

Опис авіавантажної накладної.

1. Авіавантажна накладна складається відправником у трьох оригінальних примірниках і довільною кількісттю копій.

2. Перший примірник має позначку "для перевізника" і підписується відправником. Другий примірник має позначку "для одержувача" і підписується відправником і перевізником. Третій примірник підписується перевізником, що передає його відправнику по прийнятті вантажу.

3. Підпис перевізника і відправника можуть бути надруковані або проставлені штемпелем.

4. Якщо, на прохання відправника, авіавантажну накладну складає перевізник, то перевізник розглядається, до доказу противного, як такий який діє від імені відправника.

Якщо перевозиться більш одного місця:

a) перевізник вантажу має право жадати від відправника складання окремих авіавантажних накладних;

б) відправник має право жадати від перевізника видачі окремих квитанцій на вантаж, якщо використовуються інші документи.

Недотримання вимог до документації

Недотримання вимог заповнення документації не заперечує існування або дійсності договору перевезення, що, проте, підпадає під дію правил Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень, включаючи правила, що стосуються обмеження відповідальності.

Відповідальність за правильність відомостей у документації

1.Відправник відповідає за правильність відомостей і заяв, що стосуються вантажу, внесених ним або від його імені в авіавантажну накладну або представлених ним або від його імені перевізнику для внесення в квитанцію на вантаж або для включення в інформацію, що зберігається іншими документами. Попереднє положення застосовується також у випадку, коли особа, що діє від імені відправника, є також представником перевізника.

2. Відправник несе відповідальність перед перевізником за будь-яку шкоду, понесену ним або будь-якою іншою особою, перед якою перевізник несе відповідальність, унаслідок неправильності, неточності або неповноти відомостей і заяв, представлених відправником або від його імені.

3. За винятком положень пунктів 1 і 2, перевізник несе відповідальність перед відправником за будь-яку шкоду, понесену ним або будь-якою іншою особою, перед яким відправник несе відповідальність, унаслідок неправильності, неточності або неповноти відомостей і заяв, внесених перевізником або від його імені в квитанцію на вантаж або в інформацію, що зберігається іншими документами.

Доказова сила документації

1. Авіавантажна накладна або квитанція на вантаж, до доказу противного, є свідченням укладання договору, прийняття вантажу й умов перевезення, зазначених у них.

2. Будь-які відомості в авіавантажній накладній або в квитанції на вантаж про вагу, розміри й упакування вантажу, а також про число місць, до доказу противного, є свідченням повідомлених даних; дані про кількість, обсяг і стан вантажу не є доказом проти перевізника, за винятком тих випадків, коли ним зроблена їхня перевірка в присутності відправника з указівкою про це в авіавантажній накладній або квитанції на вантаж або коли вони стосуються очевидного стану вантажу.

Каргоманіфест - зведена відомість, що містить інформацію про номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вагу й найменування товарів, що навантажуються на борт (вивантажуються з борту) повітряного судна під митним контролем, тощо.

Уповноваженими представниками аеропорту, перевізника до каргоманіфесту заносяться відомості про вивантаження товарів, що надійшли без документів, про пошкодженні місця (записи дублюються в авіаційних вантажних накладних) тощо.

У разі вивантаження товарів, пошти з повітряного судна без розміщення на складі посадова особа митного органу проставляє відповідні відмітки в каргоманіфестах.

Відомості про кількість місць, прийнятих уповноваженими представниками аеропорту, перевізника до перевезення, засвідчуються їх особистими підписами та є зобов’язанням про доставку товарів на склад у незмінному стані й у повному обсязі.

Каргоманіфести та авіаційні вантажні накладні завіряються відбитком штампа "Під митним контролем" посадовою особою митного органу, що дала дозвіл на вивантаження товарів з борту повітряного судна й перевезення їх на склад.

На підставі цих документів здійснюється контроль за переміщенням товарів з борту повітряного судна на склад.

Товаросупровідні документи - документи, що містять дані про товари, які переміщуються через митний кордон України, зокрема товаротранспортні накладні, рахунки-фактури (інвойси), відвантажувальні специфікації, пакувальні листи, вантажні митні декларації тощо.

Митне оформлення товаросупровідних документів при ввезенні здійснюється шляхом проставлення штампу “Під митним контролем”.

Вивантаження товарів на склад здійснюється вповноваженими представниками аеропорту, перевізника або власником товарів на підставі авіаційних вантажних накладних, каргоманіфесту, товаросупровідних документів, митної декларації з дозволу митного органу та під його контролем.

При вивезенні товарів авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні документи оформлюють на складах аеропорту, або інших складах. За відсутності зауважень при перевірці відповідності товарів даним, зазначеним в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних документах і каргоманіфесті, посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на каргоманіфесті, особистої номерної печатки на авіаційних вантажних накладних і дає дозвіл на вивезення товарів зі складу на борт повітряного судна.

Після навантаження заявлених у каргоманіфесті товарів на транспортний засіб представника аеропорту або перевізника для вивезення зі складу на борт повітряного судна вповноважений представник аеропорту або перевізника робить запис у каргоманіфесті про кількість місць, прийнятих до перевезення, і проставляє особистий підпис, чим засвідчує зобов’язання щодо доставки товарів на борт повітряного судна в незмінному стані та в повному обсязі.

За наявності всіх необхідних відміток, проставлених штампів “Під митним контролем”, особистих номерних печаток на наданих командиром повітряного судна карго маніфестах, авіаційних накладних та за відповідності кількості місць заявлених до перевезення даним карго маніфестом - посадова особа митниці на борту повітряного судна дає дозвіл на завантаження. Після завантаження та вибуття повітряного судна посадова особа проставляє особисту номерну печатку на карго маніфесті, що свідчить про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук