Стаття 70. Мета митного оформлення

Митний кодекс - Глава 10 (ст.70-80)
143

Глава 10. Загальні положенняСтаття 70. Мета митного оформлення

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів i транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі i транзиту через її територію товарів i транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється посадовими особами митного органу. Операції митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів i транспортних засобів, визначаються Кабінетом Мiнiстрiв України.

Кодекс визначає три складові митного оформлення товарів та транспортних засобів :

А. Засвідчення відомостей одержаних під час митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Відомості про такі товари надаються особами, які їх переміщують, або уповноваженими декларантами. Відомості зазначаються у митних деклараціях або заявляться усно посадовим особам митного органу.

Б. Оформлення результатів митного контролю здійснюється посадовими особами митного органу шляхом проставлення відтисків штампів та печаток, що належать до особистого митного забезпечення, на аркушах митної декларації та накладанням засобів митної ідентифікації на вантажні відсіки транспортних засобів, контейнери, приміщення, тощо.

В. Проведення статистичного обліку ввезення, вивезення та транзиту товарі транспортних засобів обумовлено необхідністю аналізу зовнішньоекономічної діяльності в України та оперативного пошуку інформації.

Виключне право на проведення митного оформлення тільки посадовим особам митних органів, які діють в межах свої компе

тенції.

Форми митних декларацій встановлює КМУ, вони мають уніфікований характер та використовуються на всій території України.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук