Стаття 72. Початок митного оформлення

Митний кодекс - Глава 10 (ст.70-80)
99

Стаття 72. Початок митного оформлення

Митне оформлення розпочинається пiсля подання митному органу митної декларацiї, а також усiх необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення документiв, вiдомостей щодо товарiв i транспортних засобiв, якi пiдлягають митному оформленню. Засвiдчення митним органом прийняття товарiв, транспортних засобiв та документiв на них до митного контролю та митного оформлення здiйснюється шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на митнiй декларацiї та товаросупровiдних документах.

Слід зазначити, що всі попередні дії, передбачені ст.91 цього Кодексу, мають бути завершені до початку митного оформлення.

Стаття обумовлює вимоги до початку митного оформлення.

До цих вимог необхідно також віднести:

Подання митному органу митної декларації встановленої форми, яка повинна бути заповнена у відповідності до порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Перелік документів необхідних для проведення митного оформлення визначається митним режимом відповідно до якого проводиться оформленння та встановлюється КМУ.

До відомостей, які необхідно довести митному органу, необхідно віднести інформацію про місцезнаходження товарів та транспортних засобів, про готовність до митного контролю, відомості про особу, що надає товари та транспортні засоби до митного контролю, тощо.

Засвідченням прийняття до оформлення митної декларації є проставлення на ній та на товаросупровідних документах певного митного забезпечення.

Проставлення відтисків митного забезпечення на декларації посадовою особою митниці є моментом, після якого наступає юридична відповідальність деклара

нта за відомості, що заявлені у декларації.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук