Головна Науково-практичні коментарі Митний кодекс Глава 9 (ст.66-69) Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів i транспортних засобiв

Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів i транспортних засобiв

Митний кодекс - Глава 9 (ст.66-69)
162

Стаття 69. Митний контроль після пропуску товарів i транспортних засобiв

Незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску товарiв i транспортних засобiв митний контроль за ними може здiйснюватися, якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору України, укладеного в установленому законом порядку, контроль за виконанням яких покладено законом на митнi органи. Такий контроль здiйснюється на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує.

Гарантуючи дотримання принципу законності в митній галузі, законодавець закріплює даною статею, що поза залежністю від випуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може проводитися в будь-який час.

Якщо маються достатні підстави припускати факт порушення законодавства України чи міжнародного договору за участю України, контроль за виконанням якого покладений на митні оргнаи, начальник митниці або особа, яка його заміщує, надає письмове розпорядження (наказ) на проведення митного контролю товарів та транспортних засобів після закінчення митного оформлення.

Проведення митного контролю після випуску товарів і транспортних засобів передбачається самим характером ряду митних режимів. Так, митні органи можуть проводити перевірки товарів та транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України під зобов’язання про зворотнє вивезення у встановлений митницею строк. Такі товари мають бути у незмінному з моменту ввезення стані та знаходитися у використанні особи, що ввезла зазначені товари.

У разі ввезення на митну територію України давальницької сировини з метою виробництва готової продукції митні органи можуть перевірити виконання техноглогічної схеми переробки, використання увезених матеріялів тільки за призначен

ням, тощо.

Планується проведення митного контролю й у випадку випуску товарів у вільний обіг на виконання інвестиційних програм та програм міжнародної технічної допомоги, тобто із наданням підприємствам пільг по сплаті митних платежів за умови обов’язкового цільового використання товарів і транспортних засобів.

Товари передаються підприємству у режимі випуску для вільного використання без стягування мита та ПДВ. Такі товари можуть використовуватися тільки з метою, пов’язаною з реалізацією даної програми. На митний орган покладається здійснення контролю за використанням випущених товарів після пропуску їх на митну територію України.

Митний контроль, як правило, пов’язаний із фактом порушення митних розпоряджень, виявлення якого безпосередньо не стало результатом планованої правоохоронної діяльності митних органів.

Найчастіше здійснення такого митного контролю пов’язано з надходженням інформації від інших правоохоронний і контролюючих органів. Між останніми і ДМСУ можуть украдатись спеціальні угоди про взаємодію і координацію спільних зусиль. Прикладо може служити суміні накази з ДПА, МВС, Держстандартом, інші.

При здійсненні митного контролю після випуску товарів і транспортних засобів митні органи можуть реалізовувати наступні повноваження:

-перевіряти наявність товарів і транспортних засобів;

-проводити їхній повторний митний оглід;

-перевіряти відомості, зазначені в митній декларації;

-перевіряти комерційні документи та іншу інформацію, що відносяться до зовнішньоекономічних і наступних комерційних операцій з товарами;

-перевіряти відповідність умов використання пропущених на митну територію товарів та транспортних засобів митному режиму.

Перевірки можуть проводитися в місцях перебування підприємств або будь-якої особи, що має прями чи непряме відношення до зазначених операцій та володіє необхідними документами

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук