Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XVII (ст.253-256) Стаття 255. Види забезпечення по соціальному страхуванню

Стаття 255. Види забезпечення по соціальному страхуванню

Кодекс законів про працю - Глава XVII (ст.253-256)
134

Стаття 255. Види забезпечення по соціальному страхуванню

Працівники, а у відповідних випадках і члени їх сімей забезпечуються в порядку державного соціального страхування: 1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, а жінки, крім того, допомогою по вагітності, родах і догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років; 2)  допомогою з нагоди народження дитини; допомогою на поховання; 3)  пенсіями по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника, а також пенсіями за вислугу років, встановленими для деяких категорій працівників. Кошти державного соціального страхування використовуються також на санаторно-курортне лікування працівників, обслуговування їх профілакторіями та будинками відпочинку, на лікувальне (дієтичне) харчування, на утримання дитячих таборів відпочинку та оздоровлення та на інші заходи по державному соціальному страхуванню.

( Стаття 255 із змінами, внесеними згідно з Указом ПНР № 4617-Ю від 24.01.83; Законами № 871-12 від 20.03.91. № 263/95-ВР від 05.07.95)

1. Серед видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, визначених ст. 4 Основ законодавства України у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, зазначено пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, на випадок безробіття. Законодавством можуть визначатись й інші види соціального страхування. Відносини, що виникають за окремими видами страхування, повинні регулюватись окремими законами.

Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та

похованням, яке виникає з настанням страхового випадку (ст. 4 Закону України «Про загальнооб'язко-ве державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»), мають застраховані фізичні особи. Порядок здійснення виплат за цим видом соціального страхування визначено VIII розділом зазначеного Закону, статтями 2 і 4 Закону України «Про розміри внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11 січня 2001 p., постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 26 вересня 2001 p., що затвердила Порядок обчислення середньої заробітної плати по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженим Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

2.  Право на допомогу виникає у працівника чи службовця, якщо непрацездатність наступила в період його роботи, включаючи час випробовування. Періодом роботи вважається час, коли працівник фактично почав працювати, і до дня звільнення включно.

3. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При захворюванні на туберкульоз допомога видається 10 місяців підряд або 10 протягом останніх 12 місяців. Допомога по хворобі надається, якщо вона наступила у перший день трудової діяльності, протягом роботи і в день звільнення.

4.  Якщо працівник підприємства по обробці, зберіганню або продажу харчових продуктів усунутий від роботи внаслідок інфекційного захворювання відповідно з установленими правилами, допомога видається йому так само, як і при загальному захворюванні.

5.  Право на допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу при народженні дитини, по догляду за дитиною для неза-страхованих в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування осіб визначається Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в редакції 2 березня 2001 р.

6.  Кошти державного соціального страхування використовуються також на санаторно-курортне лікування працівників, обслуговування їх профілакторіями і будинками відпочинку, на лікувальне, (дієтичне) харчування, на утримання дитячих таборів відпочинку та на інші заходи по державному соціальному страхуванню.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук