Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XV (ст.221-241) Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників

Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників

Кодекс законів про працю - Глава XV (ст.221-241)
166

Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників

Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, встановлюються законодавством.

(Стаття 222 із змінами, внесеними згідно і Указами IJBPNs 3866-08 від 05.06.75. № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 2134-12 від 18.02.92)

1.  Порядок розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників прокуратури, яким присвоєно класні чини, має свої особливості і регулюється окремими законодавчими актами (Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 8. — Ст. 56; Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. - Ст. 268).

2.  Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, яким присвоєно класні чини, установлено лише стосовно спорів, які виникають у зв'язку із застосуванням до них дисциплінарних стягнень.

3.  Розгляд питань дисциплінарної відповідальності суддів провадиться Вищою атестаційно-дисциплінарною комісією суддів України; атестаційно-дисциплінарними комісіями суддів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя; атестаційно-дисциплінарною комісією суддів господарських судів; атестаційно-дисциплінарною комісією військових суддів.

4.  Дисциплінарне провадження щодо судді порушується головою відповідної атестаційно-дисциплінарної комісії суддів або рішенням цієї комісії. У випадках, коли за допущене порушення до судді може бути застосовано звільнення з посади, дисциплінарне провадження порушується головою відповідної кваліфікаційної комісії суддів або рішення

м цієї комісії.

Дисциплінарне провадження щодо судді, який є головою атестаційно-дисциплінарної комісії суддів, порушується рішенням відповідної комісії.

Голова атестаційно-дисциплінарної комісії суддів у триденний строк надсилає одержану інформацію про дисциплінарний проступок судді до відповідної кваліфікаційної комісії суддів, яка наділена правом давати висновок про звільнення з посади суддів.

5.  Голова атестаційно-дисциплінарної чи кваліфікаційної комісії суддів або за його дорученням чи за рішенням комісії члени комісії протягом місяця з моменту порушення справи перевіряють підстави притягнення судді до відповідальності. Перевірка справ щодо голови атестаційно-дисциплінарної комісії суддів проводиться трьома членами комісії за дорученням комісії.

Після закінчення перевірки матеріали справи передаються на розгляд комісії, яка розглядає їх у десятиденний строк і приймає рішення.

6.  Якщо кваліфікаційна комісія суддів після розгляду справи дійде висновку про недоцільність звільнення з посади судді, щодо якого розглядалася справа, матеріали дисциплінарного провадження відразу повинні бути направлені на розгляд відповідної атестаційно-дисциплінарної комісії суддів.

7.  Рішення атестаційно-дисциплінарної комісії суддів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Вищої атестаційно-дисциплінарної комісії суддів України протягом десяти днів з дня вручення копії рішення комісії.

8. Скарги на рішення і висновки кваліфікаційних комісій суддів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя розглядає Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

9.  Працівникам прокуратури надано право оскаржувати дисциплінарне стягнення Генеральному прокурору у місячний строк, який обчислюється від дня ознайомлення працівника з наказом про застосування стягнення.

10.  Рішення Президента України або Генерального прокурора про позбавлення класного чину, наказ Генерального прокурора про звільнення з роботи, про звільнення з позбавленням класного чину, про відмову у поновленні на роботі прокурорсько-слідчих працівників, звільнених прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, може бути оскаржено до Верховного Суду України.

11.  Інші трудові спори суддів і працівників прокуратури, крім питань, пов'язаних із застосуванням до них дисциплінарних стягнень, розглядаються у загальному порядку.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук