Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XV (ст.221-241) Стаття 223. Організація комісій з трудових спорів

Стаття 223. Організація комісій з трудових спорів

Кодекс законів про працю - Глава XV (ст.221-241)
120

Стаття 223. Організація комісій з трудових спорів

Комісія з трудових спорів обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працівників не менш як 15 чоловік. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії з трудових спорів підприємства повинна бути не менше половини її складу. Комісія з трудових спорів обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії. За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації можуть бути створені комісії з трудових спорів у цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й комісії з трудових спорів підприємств, установ, організацій. У комісіях з трудових спорів підрозділів можуть розглядатись трудові спори в межах повноважень цих підрозділів. Організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів (надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) здійснюється власником або уповноваженим ним органом. Комісія з трудових спорів підприємства, установи, організації має печатку встановленого зразка.

(Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866- 08 від 05.06.75, № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 2134-12 від 18.02.92)

1.  Комісії з трудових спорів утворюються на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та виду господарювання, де є не менш як 15 працівників.

Якщо ж на підприємстві, в установі, організації не може бути утворено комісію

з трудових спорів, зацікавлений працівник може звернутися за вирішенням свого трудового спору з власником безпосередньо до районного (міського) суду (п. 1 ст. 232 КЗпП).

2.  Комісія з трудових спорів обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації.

Доцільно обирати до складу комісії з трудових спорів тих працівників, які обізнані з трудовим законодавством і питаннями заробітної плати, користуються авторитетом, повагою та довір'ям колективу працівників.

Як свідчить практика, найчастіше обираються до складу комісії з трудових спорів працівники відділу праці і заробітної плати підприємства, установи, організації, кадрової служби, тобто працівники, добре обізнані з трудовим законодавством.

3.  Недоцільно обирати до складу комісії з трудових спорів тих працівників, які за своїм службовим становищем можуть скористатися при вирішенні трудових спорів своїми владними повноваженнями (керівник підприємства, установи, організації, його заступник, головний бухгалтер, начальник відділу праці і заробітної плати, начальник кадрової служби, керівник структурного підрозділу тощо).

4.  Трудовому колективу надано право вирішувати питання щодо складу, чисельності і строку повноважень комісії з трудових спорів. Проте обов'язковою є кількість робітників у складі комісії з трудових спорів, яке має становити не менш як половину її складу. Але ця вимога стосується лише підприємства, а не установи, організації, яка за своєю структурою не може мати достатньої кількості працівників.

5.  Комісії з трудових спорів можуть утворюватися у цехах та інших структурних підрозділах. Рішення про це може бути прийнято загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації.

6.  Комісії з трудових спорів цехів, інших структурних підрозділів обираються трудовими колективами цих підрозділів і діють на тих самих засадах, що й комісії з трудових спорів підприємств, установ, організацій.

7.  Комісії з трудових спорів, утворені у структурних підрозділах, вправі розглядати трудові спори у межах повноважень цих підрозділів (частина п'ята ст. 223 КЗпП).

Оскільки структурні підрозділи та їх керівники у трудових правовідносинах наділені незначною частиною повноважень по застосуванню умов праці, то й повноваження комісій з трудових спорів цих підрозділів відповідно обмежені.

8. Трудові колективи мають право у будь-який час відкликати свого представника із складу комісії з трудових спорів до закінчення строку його повноважень і замінити іншим, якщо для цього є підстави.

Такою підставою може бути неправильна поведінка члена комісії на виробництві, у побуті або при вирішенні трудових спорів.

Заміна членів комісії до закінчення строку повноважень провадиться і в разі їх вибуття у зв'язку із звільненням з роботи, неможливістю брати участь у засіданнях комісії внаслідок хвороби, тривалого відрядження, висунення на іншу громадську роботу тощо.

9.  Організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів (ведення діловодства, зберігання справ, підготовка і видача витягу з протоколів засідань комісії тощо) здійснюється підприємством, установою, організацією.

Власник або уповноважений ним орган своїм наказом призначає працівника, на якого покладається робота по технічному обслуговуванню комісії з трудових спорів.

10.  Відповідно до частини сьомої коментованої статті комісія з трудових спорів підприємства, установи, організації має печатку встановленого зразка. Замовити за рахунок підприємства таку печатку має власник або уповноважений ним орган, виконуючи обов'язок здійснювати організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових спорів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук