Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XV (ст.221-241) Стаття 225. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв працівника

Стаття 225. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв працівника

Кодекс законів про працю - Глава XV (ст.221-241)
203

Стаття 225. Строки звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв працівника

Працівник може звернутися до комісії з трудових спорів у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія з трудових спорів може його поновити. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

(Стаття 225із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 3866-08від 05.06.75, №4617-10 від 24.01.83; Законами № 2134-12 від 18.02.92, № 2620- III від 11.07.2001)

1. Якщо працівник не врегулював розбіжностей при безпосередніх переговорах з власником підприємства або уповноваженим ним органом, керівником структурного підрозділу, він для розгляду спірного питання звертається до комісії з трудових спорів.

2.  Зацікавлений працівник, у тому числі той, що не є членом профспілки, чи нештатний працівник може звернутися до комісії з трудових спорів незалежно від того, продовжує він працювати на даному підприємстві чи звільнився і працює в іншому місці.

3.  Коментована стаття встановлює граничний строк для звернення до комісії з трудових спорів. Цей строк не може бути ні подовжено, ні скорочено угодою працівника і власника.

Проте у спорах про виплати належної працівнику заробітної плати він може звертатися до комісії з трудових спорів без обмеження будь-яким строком.

4.  Тримісячний строк для звернення до комісії з трудових спорів обчислюється з дня виникнення у працівника права на пред'явлення відповідної вимоги, тобто коли працівник дізнався чи мав дізнатися про порушення свого права. День виникнення права пред'явити в

имогу в число днів тримісячного строку не зараховується.

5.  Комісія з трудових спорів може приймати до свого розгляду заяви, подані з пропуском строку звернення, у тих випадках, коли строк пропущено з причин, визнаних комісією такими, що заслуговують на увагу.

При розгляді трудового спору, вирішеного в комісії з трудових спорів, суд не повинен обговорювати питання про дотримання працівником строку, встановленого для звернення до комісії з трудових спорів, навіть якщо працівник звернувся до комісії з пропуском строку.

Суд з'ясовує і обговорює додержання і причини пропуску строку звернення до комісії з трудових спорів, якщо нею він не був поновлений (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. «Про практику розгляду судами України трудових спорів»).

6.  У законодавстві відсутній перелік підстав, що дає право органам по розгляду трудових спорів поновити строки звернення у разі їх пропуску. Це питання вирішується в кожному випадку з урахуванням причин, які призвели до несвоєчасного звернення за захистом трудового права.

7.  Пропуск зазначених у статтях 225, 228 і 233 КЗпП строків не може бути підставою для відмови у прийнятті позовної заяви, оскільки при визнанні його причин поважними ці строки можуть бути поновлені комісією з трудових спорів чи судом (п. 25 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24 грудня 1999 р. «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»).

8.  Оскільки трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів тоді, коли працівник не врегулював незгоди при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом, приймаючи заяву до комісії з трудових спорів, необхідно з'ясувати у працівника, чи намагався він вирішити спірне питання з ким-небудь з компетентних службових осіб — представників власника або уповноваженого ним органу. Якщо працівник ні до кого з таких осіб не звертався, можна рекомендувати йому конкретну службову особу, з якою він міг би вирішити це питання. Проте не слід вимагати від працівника будь-яких доказів того, що він звертався до власника або уповноваженого ним органу, — достатньо усної заяви про це.

9.  Заяву про вирішення трудового спору може бути надіслано поштою.

10.  Голова комісії з трудових спорів, який прийняв від працівника заяву в комісію з трудових спорів, передає її для реєстрації у спеціальній книзі працівнику, що здійснює технічне обслуговування комісії з трудових спорів.

11.  У книзі обліку заяв, що надходять до комісії з трудових спорів, зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові працівника, який подав заяву, дата її надходження, короткий зміст заяви, дата і наслідки її розгляду.

12.  Після реєстрації заяви члени комісії з трудових спорів знайомляться з її змістом і проводять необхідну підготовчу роботу до розгляду заяви.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук