Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава XV (ст.221-241) Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії з трудових спорів

Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії з трудових спорів

Кодекс законів про працю - Глава XV (ст.221-241)
146

Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії з трудових спорів

У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії з трудових спорів у встановлений строк (стаття 229) працівникові комісією з трудових спорів підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. У посвідченні вказуються: найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, дати його прийняття і видачі посвідчення; прізвище, ім'я та по батькові працівника; рішення по суті спору. Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови комісії з трудових спорів підприємства, установи, організації та печаткою комісії з трудових спорів. Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або уповноважений ним орган звернувся у встановлений статтею 228 строк із заявою про вирішення трудового спору до районного (міського) суду. На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу Державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення комісії з трудових спорів у примусовому порядку.

(Стаття 230 із змінами, внесеними згідно і Указами ПВР № 3866-08 від 05.06.75. № 4617-10від 24.01.83; Законами № 2134-12 від 18.02.92; № 2056-111 від 19.10.2000)

1.  Коментованою статтею визначено вимоги до змісту посвідчення, яке видається комісією з трудових спорів у разі невиконання власником або уповноваженим ним органом її рішення у встановлений ст. 229 КЗпП строк.

2.  Посвідчення, які видаються комісією з трудових спорів, прирівнюються за своїм значенням до виконавчих документів судових органів.

3. Примусове виконання рішень комісії з трудових спорів здійснюють державні виконавці районних (міських) відділів державної виконавчої служби (Закон України від 21 квітня 1

999 р. «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 24. - Ст. 207).

4.  Зацікавлений працівник, отримавши від комісії з трудових спорів посвідчення, пред'являє його державному виконавцю за місцем знаходження підприємства, установи, організації, яке є відповідачем за трудовим спором, вирішеним комісією з трудових спорів.

5.  Посвідчення, видане комісією з трудових спорів із зазначенням дати видачі, пред'являється державному виконавцю у тримісячний строк, який обчислюється з наступного після видачі працівнику посвідчення дня. При пропуску працівником встановленого тримісячного строку з поважних причин комісія з трудових спорів, яка видала посвідчення, може винести рішення про поновлення цього строку.

6.  Заяву працівника про продовження пропущеного ним тримісячного строку для пред'явлення посвідчення державному виконавцю комісія з трудових спорів обговорює на своєму засіданні. Визнавши причину пропуску строку такою, що заслуговує на увагу, комісія з трудових спорів виносить рішення про його продовження.

На підставі зазначеного рішення на посвідченні робиться відмітка про продовження строку до певної дати, ставляться підпис голови комісії з трудових спорів і печатка.

7. Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або уповноважений ним орган звернувся із заявою про вирішення трудового спору до районного (міського) суду у строк, встановлений ст. 228 КЗпП (частина третя коментованої статті).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук