Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ХІ (ст.153-173) Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

Кодекс законів про працю - Глава ХІ (ст.153-173)
189

Стаття 159. Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

Працівник зобов'язаний: знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці; особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

(Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 2240-10від 29.07.81, № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 3694-12 від 15.12.93)

1. Основний тягар по створенню безпечних і нешкідливих умов праці покладено на власника або уповноважений ним орган. Проте досягнення цієї мети неможливо без залучення самих працівників до організації системи охорони праці на підприємстві, в установі, організації. Тому в нормативно-правових актах встановлено не лише їх права з охорони праці, а й зобов'язання.

2.  Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, що сприяє зменшенню травматизму на виробництві. З цією метою організовуються навчання (інструктаж) та перевірка знань з охорони праці, проходження яких є обов'язком працівника.

="text-align: justify;">Працівники зобов'язані виконувати вимоги законодавства, спрямовані на усунення негативного впливу умов праці на їх здоров'я. До них відносять обов'язки працівників користуватися засобами колективного і індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Зобов'язання працівника з охорони праці можуть бути передбачені у трудовому договорі, колективному договорі (угоді), правилах внутрішнього трудового розпорядку. їх виконання також є обов'язком працівника.

3. Законодавством передбачено заходи — переконання і примусу — спрямовані на забезпечення виконання працівниками своїх обов'язків з охорони праці.

До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення, види яких встановлюються у колективному договорі, за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці. У колективному договорі можна встановити й інші підстави застосування заохочень до працівників, наприклад, за співробітництво з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, за вжиття заходів з усунення виробничої ситуації, що створює загрозу їх життю чи здоров'ю або людей, які їх оточують, і навколишньому природному середовищу.

За невиконання чи неналежне виконання обов'язків з охорони праці працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. У разі відмови працівника від проходження медичних оглядів і навчання з охорони праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний відсторонити працівника від роботи до усунення причин відсторонення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук