Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ХІ (ст.153-173) Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку

Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку

Кодекс законів про працю - Глава ХІ (ст.153-173)
134

Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку

Працівникам, що працюють у холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників.

(Стаття 168 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)

1.  З метою уникнення або зменшення негативного впливу умов праці на життя і здоров'я людини працівникам надаються спеціальні перерви. Ці перерви мають цільове призначення. Заміна такого виду гарантії права на охорону праці працівникам грошовою компенсацією не допускається.

2.  Коментована стаття передбачає два види перерв, які надаються працівникам з метою запобігання переохолодженню та перевантаженню (перенапруженню) їх організму, шо включаються до робочого часу і підлягають оплаті за загальними правилами.

Перерви надаються:

а) для обігрівання працівникам, що працюють:

—  у холодну пору року на відкритому повітрі,

—  у закритих неопалювальних приміщеннях;

б)  для відпочинку вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством.

3.   Коментована стаття встановлює обов'язок власника або уповноваженого ним органу обладнати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників. Порядок їх надання встановлюється на централізованому, регіональному і локальному рівнях. Тому працівники не можуть самовільно встановлювати перерви для обігрівання, як і с

амовільно припиняти виконання робіт. Такі дії є порушенням внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, і працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

4.  Правилами визначено критерії, які обумовлюють одержання працівниками перерв для обігрівання. Це температура та сила вітру, що наявні при виконанні робіт на відкритому повітрі. Якщо ж роботи виконуються у закритих неопалювальних приміщеннях, то до уваги береться лише температура, встановлена для виконання робіт за тихої погоди. Конкретні величини температури і сили вітру у відповідному кліматичному районі встановлюються місцевими виконавчими комітетами.

5. Переліки працівників, які мають право на одержання перерви для обігрівання, кількість і тривалість перерв, що надаються, обладнання місць і надання засобів для обігрівання встановлюються за угодою власника або уповноваженого ним органу і профспілкової організації. Враховуючи договірний характер правового регулювання, зазначені питання повинні бути передбачені у колективному договорі.

6.  Вантажникам та деяким іншим категоріям працівників надаються спеціальні перерви для відпочинку, що включаються у робочий час. Конкретна тривалість і розподіл цих перерв встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. У холодну пору року їм надається перерва для обігрівання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук