Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ХІ (ст.153-173) Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Кодекс законів про працю - Глава ХІ (ст.153-173)
154

Стаття 169. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються Міністерством охорони здоров'я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

(Стаття 169 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27.05.88; Законом № 3694-12 від 15.12.93)

1. Коментована стаття встановлює обов'язок власника або уповноваженого ним органу за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року.

Проведення медичних оглядів спрямоване на своєчасне запобігання заподіянню шкоди життю і здоров'ю працівників. Тому медичні огляди проводяться з метою встановлення фізичної і психо-фізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою; надання допуску до робіт осіб молодших 21 року; запобігання захворюванням і нещасним випадкам; виявлення захворювань, що становлять загрозу зараження працівників, продукції, яка випускається; забезпечення динамічного нагляду за станом здоров'я працівників; виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов та їх шкідливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією.

2. Обо

в'язкові медичні огляди при прийняті на роботу, а також під час роботи проводяться у випадках, передбачених законодавством.

Медичні огляди проводяться, наприклад, для:

— працівників, які зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

—  працівників відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 263/121 від 23 вересня 1994 p.;

— працівників відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1238 від 6 листопада 1997 p.;

— працівників усіх професій віком до 21 року згідно з коментованою статтею;

— працівників, які припинили роботу у виробництвах із шкідливими та небезпечними факторами, вплив яких може обумовити пізній розвиток професійних захворювань, згідно з п. 3.1.12 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 45 від 31 березня І994 p.;

—  працівників, які приймаються на роботу на підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту на посади, пов'язані з рухом поїздів та маневровою роботою, згідно з п. 1.8 Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту України № 654 від 27 листопада 2000 p.;

—  працівників, що виконують роботи з опор, на яких розміщено сигнали автоблокування, згідно з п. 4.13 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України № 120 від 31 травня 2000 р.

З метою уникнення поширення інфекційних хвороб профілактичні медичні огляди зобов'язані проходити працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення (ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 p.).

Для запобігання виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз та своєчасного виявлення осіб, інфікованих мікро-бактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз, проводяться профілактичні медичні огляди. Обов'язкові профілактичні медичні огляди проходять працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, особи віком до 21 року, а також працівники окремих професій, виробництв, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення (ст. 8 Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 5 липня 2001 p.). Перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз, терміни та порядок проведення цих оглядів встановлюються Кабінетом Міністров України.

3. На підприємствах, в установах, організаціях на основі централізованих норм визначаються контингенти працівників, які зобов'язані проходити медичні огляди. Власник або уповноважений ним орган не вправі зобов'язати працівника проходити медичний огляд, якщо проходження його не передбачено законодавством.

Встановлення контингенту працівників, які проходять обов'язкові медичні огляди, здійснюється власником або уповноваженим ним органом разом із санітарно-епідеміологічною станцією та профспілковим комітетом. У разі зміни технологічного процесу, введення нових підприємств, технологій, робочих місць і професій власник зобов'язаний поінформувати про це територіальну санепідемстанцію в кінці звітного року. На підставі цієї інформації коло працівників корегується щорічно. Один раз на два роки на промислових підприємствах і щорічно в сільському господарстві санітарно-епідеміологічний заклад визначає контингенти осіб, які проходять медогляди.

Визначивши контингент осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, власник складає поіменний список працівників. Один примірник узгодженого з санепідемстанцією списку надсилається в лікувально-профілактичний заклад, інший залишається на підприємстві.

4.  Проведення медичного огляду передбачено у Положенні про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України № 45 від 31 березня 1994 р. Цим Положенням встановлюється єдиний порядок організації та проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року.

Для деяких категорій працівників прийнято ряд нормативно-правових актів, що встановлюють особливості проведення медичних оглядів. Так, наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України № 124/345 від 5 червня 2000 р. затверджено Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів; постановою Кабінету Міністрів України № 1238 від 6 листопада 1997 р. затверджено Порядок проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян; постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 23 травня 2001 р. затверджено Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок (цей нормативно-правовий акт регулює порядок проведення медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб).

5.  Працівники проходять попередні при прийнятті на роботу та періодичні медичні огляди протягом виконання роботи. Законодавство передбачає і проходження в окремих випадках позачергових медичних оглядів. Вони проводяться у разі зміни умов праці, що може негативно вплинути на життя і здоров'я працівника, переконання працівника, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, та в інших випадках, передбачених законодавством. Позачергові медичні огляди можуть проводитися на вимогу самого працівника, власника або уповноваженого ним органу чи санітарно-епідеміологічної станції.

Водії транспортних засобів проходять також щозмінні перед-рейсові та післярейсові огляди. У разі виявлення ознак захворювання або вад, що включені до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 299 від 24 грудня 1999 p., власник або посадова особа, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, відправляє водія на позачерговий медичний огляд.

6.  Проведення медичних обов'язкових оглядів здійснюється за рахунок власника. Він надає кошти на організацію медоглядів, виділяє приміщення для проведення медоглядів, забезпечує працівників медичними і санітарними книжками та бланками-направлениями на медогляди. На період проходження працівниками медоглядів за ними зберігаються місце роботи і середній заробіток.

Для належної організації медогляду власник сприяє створенню або поліпшенню матеріально-технічної бази медико-санітар-них частин, лікувально-профілактичних закладів для проведення медоглядів, направляє працівників на медогляд і здійснює контроль за строком його проходження.

7. Працівники зобов'язані проходити обов'язкові медичні огляди. Якщо працівник ухиляється від його проходження, то власник може притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук