Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ІХ (ст.130-138) Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність

Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність

Кодекс законів про працю - Глава ІХ (ст.130-138)
159

Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо зв'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

(Кодекс доповнено статтею 135і згідно з Указом ПВР № 1616-9 від 24.12. 76, із змінами, внесеними згідно із Законом № 263/95-ВР від 05.07.95)

1.  Однією з підстав для накладення на працівника повної матеріальної відповідальності є укладення письмового договору про повну матеріальну відповідальність між працівником та власником або уповноваженим ним органом. Сфера укладення договору про повну матеріальну відповідальність вичерпно передбачена законодавством про працю. Такі договори можуть укладатись лише з працівниками відповідних професій чи виробництв. Ці професії та виробництва передбачені Переліком посад і робіт, котрі заміщуються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатись письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм на збереження, переробку, продаж (відпуск), перевезення або застосування в процесі виробництва. Договори про повну матеріальну відповідальність, укладені з працівником, який не досяг 18 років, або ж з працівником, який не передбачений відповідним Переліком, є недійсними.

2.  Переліком передбачені такі посади:

—  завідувачі касами; завідувачі коморами цінностей;

завідувачі камерами схову; завідувачі складами та їхні заступники;

— старші контролери — касири і контролери-касири; старші контролери і контролери; старші касири і касири; інші працівники, що виконують обов'язки касирів;

— завідувачі ощадними касами першого розряду і завідувачі операційними частинами центральних ощадних кас; начальники 163,5 відділів, старші інспектори та інспектори відділів щодо перевірки та знищення погашених цінних паперів тощо;

—  завідувачі (директори при відсутності завідувачів відділами і секціями) магазинами і їхні заступники; завідувачі товарними секціями (відділами), відділами замовлень магазинів і їхні заступники;

—  начальники товарних і товаро-перевалочних станцій; старші товарознавці і товарознавці, що безпосередньо обслуговують матеріальні цінності;

— завідувачі підприємствами громадського харчування і їхні заступники; завідувачі виробництвом, начальники цехів (ділянок) і їхні заступники;

— завідувачі заготівельними пунктами; завідувачі сепараторними відділеннями;

— завідувачі аптекарськими установами і їхні заступники; завідувачі відділами аптекарських установ і їхні заступники; завідувачі аптекарськими пунктами першої групи; провізори-технологи (рецептори-контролери), фармацевти;

— агенти з постачання; експедитори перевезення вантажів; інкасатори.

3. До робіт, при виконанні яких укладаються договори про повну матеріальну відповідальність, належать:

— роботи з прийому від населення усіх видів платежів і виплати грошей через касу;

—  роботи з обслуговування торгових і грошових автоматів;

— роботи з прийому на збереження, опрацювання, відпуску матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автоза-правочних станціях, камерах схову, коморах і гардеробах; щодо видачі (прийому) матеріальних цінностей особам, що знаходяться в лікарсько-профілактичних і санаторно-курортних установах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку, готелях, спортивно-оздоровчих і туристичних організаціях, а також пасажирам усіх видів транспорту; щодо екіпірування пасажирських суден, вагонів і літаків;

—  роботи з прийому від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на збереження, у ремонт і для виконання інших операцій, зв'язаних із виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів (цінностей), їхнього збереження, виконання інших операцій з ними;

—  роботи з продажу (відпуску) товарів (продукції), їхній підготовки до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації);

—  роботи з прийому й опрацювання для доставки (супроводу) вантажу, багажу, поштових відправлень і інших матеріальних і грошових цінностей, їхній доставки (супроводу), видачі;

—  роботи з покупки, продажу, обміну, перевезення, доставки, пересилки, збереження, опрацювання і застосування в процесі виробництва дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів;

—  роботи з вирощування, відгодівлі, утримання та розведення сільськогосподарських і інших тварин.

4.  Зміст договору про повну матеріальну відповідальність повинен відповідати Типовому договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

5.  Істотною умовою договору про повну матеріальну відповідальність працівника є обов'язки сторін трудового договору. Працівник, що займає відповідну посаду або виконує роботу, безпосередньо пов'язану зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей, і у зв'язку з викладеним зобов'язується: дбайливо ставитись до переданих йому для збереження або для інших цілей матеріальних цінностей підприємства, установи, організації та вживати заходів щодо запобігання збитків; вчасно повідомляти власника або уповноважений ним орган про всі обставини, що загрожують забезпеченню цілості довірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і представляти у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

Власник або уповноважений ним орган повинен: створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повної цілості довірених йому матеріальних цінностей; ознайомити працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність за шкоду, завдану підприємству, установі, організації, а також із чинними інструкціями, нормативами і правилами збереження, приймання, переробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей; проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

6.  Повна матеріальна відповідальність за цією підставою настає лише за наявності вини працівника. Сума відшкодування відповідає повному розміру завданої прямої дійсної шкоди. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкоду заподіяно не з його вини.

7.  Дія договору про повну матеріальну відповідальність поширюється на весь час роботи з майном і іншими довіреними працівнику матеріальними цінностями.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук