Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ІХ (ст.130-138) Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Кодекс законів про працю - Глава ІХ (ст.130-138)
147

Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, зв'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу (бригади). Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляються за участю профспілкових об'єднань України та затверджуються Міністерством праці України.

(Кодекс доповнено статтею 139 згідно з Указом ПВР № 1616-9 від 24.12. 76; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2240-10 від 29.07.81, № 4617-10 від 24.01.83; Законом № 263/95-ВР від 05.07.95)

1.  Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність є різновидом повної матеріальної відповідальності, яка базується на договорі між власником або уповноваженим ним органом та працівниками.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність може застосовуватись лише за умов, передбачених законодавством. Зокрема, відповідно до ст. 1352 КЗпП такими умовами є:

—  виконувана бригадою робота повинна бути пов'язана із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням у

процесі виробництва переданих бригаді цінностей;

—  вказана робота здійснюється спільно членами бригади;

— неможливо розмежувати обсяг матеріальної відповідальності кожного члена бригади та укласти з кожним працівником договір про індивідуальну повну матеріальну відповідальність. Колективна бригадна матеріальна відповідальність встановлюється лише для тих видів робіт, для яких неможливе укладення договору про повну матеріальна відповідальність з кожним працівником зокрема;

—  всі члени колективу (бригади) досягли 18-річного віку.

2.  Умови застосування колективної (бригадної) матеріальної відповідальності визначаються чинним законодавством та письмовим договором, укладеним між власником або уповноваженим ним органом та всіма членами бригади на підставі Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затвердженого наказом Міністерства праці України № 43 від 12 травня 1996 р.

3.  Сфера застосування договорів про колективну (бригадну) відповідальність вичерпно визначається відповідним Переліком робіт, при виконанні яких може запроваджуватись колективна (бригадна) матеріальна відповідальність (затверджений наказом Міністерства праці України № 43 від 12 травня 1996 p.). Зокрема, до таких робіт віднесені:

—  роботи, пов'язані з виконанням касових операцій;

—  роботи, пов'язані з прийманням від населення усіх видів платежів та виплатою грошей не через касу;

—  роботи, пов'язані з прийманням на зберігання, обробкою, зберіганням та видачею матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, в автогосподарствах, заготівельних (приймальних) пунктах, товарних, товарно-перевалочних дільницях, у камерах схову, коморах і роздягальнях, з екіпіровкою пасажирських суден, вагонів і літаків;

—  роботи, пов'язані з продажем (видачею) товарів (продукції), їх підготовкою до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства;

—  роботи, пов'язані з прийманням від населення предметів культурно-побутового призначення та інших матеріальних цінностей на схов, у ремонт і для виконання інших операцій, пов'язаних з їх виготовленням, відновленням або покращенням якості цих предметів (цінностей), їхнім сховом та виконанням інших операцій з ними;

— роботи, пов'язані з прийманням та обробкою для доставки (супроводження) вантажу, багажу, поштових відправлень та інших матеріальних та грошових цінностей, їхньою доставкою (супроводженням), видачею (здачею);

— роботи, пов'язані з виготовленням (складанням, монтажем, регулюванням) та ремонтом машин, механізмів, електронної техніки та радіоапаратури, електромеханічних і радіотехнічних приладів, систем, а також виготовленням їх деталей та запасних частин; роботи, що виконуються майстернями побутового обслуговування, ательє тощо;

—  роботи, пов'язані з прийманням у цехах, зберіганням, обробкою та передачею на виробництво скляної тари;

— роботи, пов'язані з прийманням, виготовленням, транспортуванням, відбиранням, рахуванням, упаковкою, зберіганням та видачею грошових знаків, цінних паперів, їхніх напівфабрикатів;

—  роботи, пов'язані з виготовленням та зберіганням усіх видів квитків, талонів, абонементів та інших знаків, призначених для розрахунків населення за послуги;

— роботи, пов'язані з вирощуванням, годівлею, утриманням і розведенням сільськогосподарських тварин; з виробництвом сільськогосподарської продукції та її переробкою;

—  роботи, пов'язані з переробкою сировини, виготовленням або комплектуванням готових виробів;

—  роботи щодо виконання операцій, пов'язаних з закупівлею, продажем, обміном, перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням в процесі виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів та матеріалів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, а також валютних операцій.

Укладення договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність з працівниками, які виконують роботи, не передбачені вказаним Переліком, позбавляє його юридичної чинності (договір є недійсним з моменту укладення).

4.  Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність є істотною умовою трудового договору кожного члена колективу (бригади). У разі відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник або уповноважений ним орган за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності звільнити його за п. 6 ст. 36 КЗпП.

5. Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність підлягає переоформленню, якщо з колективу вибуває його керівник (бригадир) або більше п'ятдесяти відсотків початкового складу колективу (бригади). Якщо з колективу (бригади) вибувають окремі його (її) члени, то вказується дата вибуття, а новий працівник підписує договір про колективну (бригадну) відповідальність із зазначенням дати зарахування в колектив (бригаду).

6.  Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, завдана підприємству, установі, організації розкраданням, недостачею, умисним знищенням або псуванням матеріальних цінностей, а також їх знищенням або псуванням через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами. Шкода, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами даного колективу пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди. При цьому звільнення працівника не припиняє його обов'язку відшкодування розміру недостачі, що складає його долю.

7.   Члени бригади звільняються від відшкодування шкоди, якщо: 1) шкоду заподіяно не з їх вини або 2) встановлено конкретних винуватців заподіяної шкоди серед членів колективу (в цьому разі відшкодування здійснюватиметься за правилами, що регулюють застосування індивідуальної матеріальної відповідальності).

У випадках, коли в несхоронності матеріальних цінностей, крім членів колективу (бригади), з яким укладено договір, винні службові особи, суд вирішує питання про доцільність притягнення їх до участі у справі як співвідповідачів і визначає частину шкоди, яка відповідає ступеню вини кожного з них, і розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню з урахуванням виду і меж матеріальної відповідальності, яка на нього покладається. Решта шкоди розподіляється між членами колективу (бригади) згідно з Типовим договором про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Заподіяна колективом шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу пропорційно середньомісячному заробітку і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

8. Основною складовою договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність є права і обов'язки сторін цього договору. Зокрема, члени бригади, колективу працівників мають право: брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском) або застосуванням у процесі виробництва цінностей; брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді); ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді); у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей; порушувати перед власником обгрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригади), які не можуть забезпечити зберігання цінностей. До обов'язків колективу (бригади) належать: бережливо ставитися до цінностей і вживати заходів щодо запобігання шкоди; в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей; своєчасно повідомляти власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

Власник зобов'язаний: створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна; своєчасно вживати заходів щодо виявлення та усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей; виявляти конкретних осіб, винних у заподіянні шкоди, і притягати їх до відповідальності; ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну йому, а також із чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку; забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасної звітності про рух і залишки переданих йому цінностей; розглядати за погодженням з профспілковим комітетом чи іншим органом, який представляє колектив, пропозиції колективу (бригади) про доцільність проведення інвентаризації чи про виведення працівника зі складу бригади; розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей і вживати заходів щодо усунення цих обставин; погоджувати з колективом (бригадою) питання, хто саме виконуватиме функції керівника.

9. Типовий договір передбачає порядок ведення обліку та звітності про рух цінностей, порядок проведення інвентаризацій. У визначені законодавством терміни проводяться планові інвентаризації; позапланові — при зміні керівника колективу (бригадира), або коли склад колективу (бригади) змінюється більше ніж на 50 %, або на вимогу кількох членів колективу (бригади).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук