Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава VII (ст.94-117) Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати

Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати

Кодекс законів про працю - Глава VII (ст.94-117)
153

Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога. У разі, коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство провадить доплату до її рівня. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9 і 10 Закону України «Про оплату праці». Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб. Заробітна плата підлягає індексації в установленому законодавством порядку.

(Стаття 95 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91; Декретами № 7-92 від 09.12.92, М> 23-92 від ЗІ. 12.92; в редакції Закону № 357/96-ВР від 10.09.96 із змінами, внесеними згідно із Законом № І766-ІІІ від 01.06.2000)

1. Мінімальна заробітна плата — це межа, нижче якої не може бути встановлена оплата праці працівника, який виконав обсяг робіт. Держава не допускає, якщо навіть і є згода між роботодавцем і найманим працівником, визначати оплату праці нижче мінімального розміру, передбаченого законом. Мінімальна заробітна плата становить гарантію визначеного державою розміру доходів найманих працівникі

в.

Умови, порядок встановлення та перегляду розміру мінімальної заробітної плати на Україні визначені згідно з статтями 9, 10, 11 Закону України «Про оплату праці». Відповідно до Закону України «Про встановлення величини вартості межі малозабез-печеності та розміру мінімальної заробітної плати на 1998 рік», прийнятого Верховною Радою України 24 грудня 1997 p., уточнено механізм перегляду розміру мінімальної заробітної плати, який полягає в тому, що розмір мінімальної заробітної плати буде переглядатись щоквартально одночасно з уточненнями показників Державного бюджету України. Згідно з Законом України від 15 липня 1999 р. «Про прожитковий мінімум» для встановлення розміру мінімальної заробітної плати застосовується прожитковий мінімум (ст. 2).

2.  Мінімальний розмір заробітної плати може бути встановлено в формі місячного посадового окладу, а також мінімального розміру годинної тарифної ставки.

Право на отримання місячної оплати праці не нижче мінімального розміру мають працівники, які відпрацювали повністю визначену норму робочого часу і виконали норми праці.

Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, то розмір гарантованої йому плати визначається пропорційно часу, відпрацьованому в даному періоді.

Мінімальна заробітна плата є гарантією для працівників, тому розмір її незалежно від організаційно-правової форми підприємства не може бути зменшено.

Не зберігається за працівником мінімальний розмір заробітної плати, якщо зменшення заробітку сталося з вини працівника (невиконання норм часу (виробітку), брак, простій).

3. Коментована стаття передбачає, щодо мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Тому всі види доплат, надбавок, премій та інших виплат нараховуються на основну заробітну плату, розмір якої не може бути нижче мінімальної, визначеної законом.

4. Для збереження купівельної спроможності грошових доходів населення проводиться індексація заробітної плати. Індексація — це встановлений державою механізм збільшення грошових доходів громадян у зв'язку з ростом споживчих цін. Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», прийнятому Верховною Радою України 25 квітня 1997 p., порогом індексації, тобто індексом споживчих цін, з якого починається індексація грошових доходів, визначено індекс споживчих цін на товари і послуги в розмірі 105 % з початку року. Джерелом виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівникам підприємств, є фонд оплати праці (дані видатки включаються в валові витрати); для працівників організацій і установ, що фінансуються із бюджету, — за рахунок бюджетних коштів.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначається постановою Кабінету Міністрів України № 663 від 7 травня 1998 р.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук