Головна Науково-практичні коментарі Кодекс законів про працю Глава ІІІ (ст.21-49) Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу

Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу

Кодекс законів про працю - Глава ІІІ (ст.21-49)
138

Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

(Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)

1. Оцінку відповідності працівника обумовленій роботі дає власник або уповноважений ним орган. Ця оцінка повинна бути дана до закінчення строку випробування, оскільки звільнення може відбутися також до закінчення цього строку.

Продовження роботи після закінчення строку випробування, навіть при незадовільних його результатах, не дає право власнику або уповноваженому ним органу звільняти працівника з роботи за цією підставою.

Після закінчення строку випробування звільнення з мотивів невідповідності роботі можливе лише на підставі п. 2 ст. 40 цього Кодексу.

2.  При позитивній оцінці випробування наказ чи розпорядження про остаточне зарахування працівника на роботі не видається. Працівник вважається прийнятим на роботу з першого дня роботи з умовою випробування.

3.  Особа не може бути звільнена з роботи як така, що не витримала випробування, якщо відсутні докази угоди сторін про випробування при укладенні трудового договору, або строк випробування одностороннє був продовженим власником або уповноваженим ним органом.

tify;">4.  Коментованою статтею працівнику надається право оскаржити розірвання трудового договору під час випробування до органів з розгляду трудових спорів. Оскільки п. 2 частини першої статті 232 цього Кодексу визначає, що трудові спори працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору розглядаються безпосередньо в районних (міських) судах, оскарження розірвання трудового договору здійснюється саме до цього суду.

5.  Положення ст. 184 цього Кодексу, якою заборонено звільнення вагітних жінок з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, поширюється і на випадки звільнення у зв'язку з незадовільними результатами випробування.

6.  При незадовільному результаті випробування звільнення працівника з роботи проводиться без погодження з профспілковим комітетом.

7.  Якщо в період випробування у власника або уповноваженого ним органу виникли інші підстави для припинення трудових відносин, наприклад, скорочення чисельності або штату працівників, зміни істотних умов праці тощо, звільнення працівника повинно проводитись з цих підстав, а не як такого, що не витримав випробування.

Це випливає з пункту 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 p., відповідно до якого суд повинен з'ясовувати, з яких підстав проведено звільнення згідно з наказом або розпорядженням. Суд не має права визнавати звільнення правильним, виходячи з обставин, з якими власник або уповноважений ним орган не пов'язували звільнення.

8. При бажанні працівника в період випробування розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, власник або уповноважений ним орган може зажадати від працівника дотримання правил, передбачених статтями 38 і 39 цього Кодексу.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук